Hatkrim

Dramatisk økning i hatkriminalitet mot skeive

Den siste måneden har nesten halvparten av anmeldelsene for hatkriminalitet omhandlet hat mot skeive.

Publisert

Denne sommeren har det kommet nesten like mange anmeldelser om hatkriminalitet mot skeive på én måned som hele resten av året. Det viser tall fra Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet i politiet.

Fra 1. januar til 24. juni kom det inn til sammen 68 anmeldelser for hatkriminalitet på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Fra 26. juni til 26. juli var det 61 slike anmeldelser.

I de samme periodene var det henholdsvis 341 og 126 anmeldelser for hatkriminalitet generelt. Nesten halvparten av alle anmeldelsene den siste måneden har altså dreid seg om hat på grunnlag av seksuell eller kjønnsmessig orientering.

I tillegg opplyser politiet om at de har mottatt 39 tips på den nasjonale tipsportalen for hatefulle ytringer i perioden. Det er opprettet åtte straffesaker i forbindelse med slike tips.

Politiets nasjonale kompetansemiljø innen hatkriminalitet ønsker ikke å kommentere hvorvidt det høye antallet anmeldelser skyldes en reell økning i antallet lovbrudd, eller en at det nå kan være en større andel lovbrudd som faktisk anmeldes.

Flere politidistrikter opplever økning

NTB har spurt landets politidistrikt om antallet anmeldelser for hatkriminalitet den siste måneden, sammenlignet med samme periode i fjor. Sju av elleve distrikt har svart, og flere forteller om en større økning. Politiet antar også at det er store mørketall knyttet til hatkriminalitet.

Øst politidistrikt mottok ti anmeldelser om hatkriminalitet i perioden, mot fire i 2021. Oslo politidistrikt alene har mottatt 28 anmeldelser for hatkriminalitet basert på seksuell orientering siden 25. juni.

Kun to av politidistriktene som har svart har opplevd en nedgang i antallet anmeldelser: Agder og Vest. Agder har imidlertid mottatt flere anmeldelser for hatkriminalitet spesifikt mot skeive.

Flere skeive utsettes for hatkriminalitet

– Det har vært en jevn økning i anmeldelser av hatkriminalitet knyttet til seksuell orientering de seinere årene, sier avdelingsdirektør Anne Bjørshol i Bufdir.

I 2012 var det 34 politianmeldelser av hatkriminalitet på bakgrunn av seksuell orientering, mens det i 2020 var 97.

I Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020, som ble publisert av Velferdsforskningsinstituttet NOVA i januar, kom det også fram at 15 prosent av de spurte som identifiserer seg som homofile eller lesbiske, har vært utsatt for hatkriminalitet. Blant bifile var tallet 14 prosent. Blant heterofile var det kun 3 prosent som var blitt utsatt. Hele én av fire transpersoner er blitt utsatt for trusler om vold.

Powered by Labrador CMS