Diskriminering

Skeive kvinner voldsutsatte

En ny undersøkelse slår hull på myten om at kvinner er mindre utsatt for vold og diskriminering enn den øvrige lhbt+befolkningen.

Usynliggjøring og sexistiske og patriarkalske rettssystemers kjønnsdiskriminering rammer alle aspekter av skeive kvinner og ikke-binære liv, viser ny rapport fra Human Right Watch.
Publisert Sist oppdatert

Den 14. februar publiserte Human Right Watch, HRW, rapporten “This is why we became activists. Violence against lesbian, bisexual and queer women and non-binary people”.

Ifølge opendemocracy.net sier rapportens forfatter, Erin Kilbride, at det hersker en forestilling om at skeive kvinner er tryggere fordi de fleste land ikke har lover som forbyr samkjønnet sex mellom kvinner tilsvarende forbudet mot sex mellom menn.

Undersøkelsen er utført i 26 land, og rapporten som består av intervju med 66 skeive kvinner og ikke-binære og menneskerettighetsaktivister, avdekker at skeive kvinner provoserer og er utsatt for fysisk og seksualisert vold fra både menn i omgivelsene og politiet. Volden rammer spesielt maskuline kvinner som HRW utfordrer cismenns maktdomene.

I USA er fargede skeive kvinner overrepresentert i fengslene. I muslimske land er skeive kvinner en utsatt gruppe når det gjelder tvangsgifting. På grunn av diskriminering i arbeidslivet er spesielt maskuline skeive kvinner henvist til jobber der arbeidsrettigheter står svakt eller fraværende som i jordbruk og sexarbeid. Rapportens deltakere fra land som Argentina, El Salvador og Kirgisistan formidler om brutalt og voldelig møte med politiet når bordeller og hjem raides.

Rapporten streker opp ti nøkkelområder for rettighetsbrudd deriblant diskriminering på arbeidsplassen, land- og eiendomsrettigheter, reproduktiverettigheter, og migrasjonsrettigheter. HRW tilskriver diskrimineringen og volden til skeive kvinners manglende juridiske beskyttelse og gruppens usynlighet i både nasjonale og internasjonale lover.

Ifølge opendemocracy.net peker rapporten på at det er et skrikende behov for å finansiere lhbt-bevegelser for å styrke deres rolle som politisk pressgruppe. I dag er midlene er hovedsakelig er rettet mot skeive menn og spesielt hiv-forebyggende arbeid.

Powered by Labrador CMS