Meninger

«Selv om du ikke ser det - er det fortsatt der»

«På verdens aidsdag i år kan deler av Europa si at deres kamp mot hiv og aids har nådd det verdensomspennende målet til UNAIDS 90-90-90, og har kontroll over infeksjonsraten og spredning. I andre deler av Europa ser vi alvorlig mangel på helsetjenester, og til og med økende antall infeksjoner», skriver Helge Ytterøy L’orange, leder i Åpne Høyre og president i European Centre-Right LGBT+ Alliance.

«European Centre-Right LGBT+ Alliance, som Åpne Høyre er en del av, krever en evaluering og fornyelse av strategiene for å bekjempe HIV og AIDS», skriver Helge Ytterøy L’orange, leder i Åpne Høyre og president i European Centre-Right LGBT+ Alliance.
«European Centre-Right LGBT+ Alliance, som Åpne Høyre er en del av, krever en evaluering og fornyelse av strategiene for å bekjempe HIV og AIDS», skriver Helge Ytterøy L’orange, leder i Åpne Høyre og president i European Centre-Right LGBT+ Alliance.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en kronikk. Teksten står for skribentens regning.

Vi skal glede oss over den positive utviklingen i deler av Europa, og støtter sterkt nasjonale helsevesen som sikrer behandling til mennesker som er smittet av hiv uavhengig av personens økonomiske, sosiale eller etniske bakgrunn. Det siste er viktig for å unngå at en ny underklasse av smittede i minoritets- og marginaliserte grupper utvikler seg.

Sammen med 11 søsterorganisasjoner i 10 land krever Åpne Høyre ytterligere forbedringer i både helse- og sosialoppfølgningen av mennesker med hiv. Det er nødvendig for å gjøre det mulig for mennesker med hiv i Europa å leve lengre, sunnere liv og bidra fullt ut til samfunnet.

Sen diagnose er dessverre fortsatt svært vanlig i Europa. Hele 47 prosent av de ny-diagnostiserte med hiv i Europa blir diagnostisert sent. Dette fører til dårligere helsetilstand og mer krevende behandling og oppfølgning, ifølge European Ecnter for disease Prevention and Control, WHO Regional Office for Europe, HIV/AIDS surveillance in Europe 2018-2017.

I kombinasjon med økende infeksjonstall i deler av Europa er dette svært bekymringsfullt.

European Centre-Right LGBT+ Alliance, som Åpne Høyre er en del av, krever en evaluering og fornyelse av strategiene for å bekjempe hiv og aids. Flere forhold gjør dette nødvendig, blant annet:

  • Nye måter å behandle og forebygge hiv og aids på.
  • Mangel på omfattende og tilgjengelig helsehjelp i flere land.
  • Stigma og et hardt og polariserende miljø overfor mennesker som lever med hiv.
  • Personer som lever flere tiår, og blir gamle med hiv.
  • Multikulturelle personer som lever med hiv og som opplever doble eller trippel stigma.
  • Nye grupper av smittede blant minoriteter og marginaliserte grupper.

Alt dette forteller oss at 1. desember fortsatt er en svært viktig dag, og at kampen mot viruset langt fra er over. Sammen med søsterorganisasjonene i Alliansen har European Centre-Right LGBT+ Alliance tre krav:

  1. Helhetlig tilnærming: Alliansen oppfordrer alle europeiske regjeringer til å etablere bedre helsestrategier som dekker de langsiktige behovene til mennesker med hiv, inkludert tilgang til antiviral behandling, psykisk helsestøtte og sosiale tjenester som dekker deres behov.
  2. Forebygging og screening: Alliansen oppfordrer de europeiske regjeringene til å utvikle effektive hiv-forebyggingsstrategier, inkludert seksualundervisning, tilgjengelig rettidig screening, tilgang til PrEP og PEP, og tiltak for bedre håndtering av sameksistens uten utrygghet.
  3. Utdanning og bevissthet: Alliansen oppfordrer de europeiske regjeringene til å støtte offentlige utdanningskampanjer for å fremme forståelse, samtidig som stigmaet forbundet med hiv reduseres.
Powered by Labrador CMS