Trans

Vil stramme inn på kjønnsbekreftende behandling

PKI har engasjert jurister for å stanse forslaget til fagdirektørene i landets fire helseregioner. – Dette er et nytt angrep på transpersoner, sier Isak Bradley, leder i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI).

Isak Bradley, leder i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens.
Publisert

Hormonbehandling av transpersoner under 18 år kan bli definert som utprøvende behandling. Det betyr at helsehjelpen ikke lenger vil være en del av det ordinære helsetilbudet i spesialisthelsetjenesten. Kjønnsbekreftende behandling vil heller ikke kunne tilbys av private aktører eller kommuner og fastleger. Det melder VG.

Fagdirektørene i landets fire helseregioner konkluderte på et møte i desember, og ifølge referat fra møtet mener fagdirektørene blant annet at pubertetsutsettende behandling, og hormonell og kirurgisk kjønnsbekreftende behandling for barn og unge, faller inn under definisjonen av utprøvende behandling.

Fagdirektørene ber om at Oslo universitetssykehus utreder hvordan det kan legges til rette for at utprøvende medikamentell og kirurgisk behandling av barn og unge med kjønnsinkongruens gjennomføres primært gjennom en prospektiv klinisk behandlingsstudie.

Bakgrunnen for møtet til fagdirektørene er en rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) fra mars i fjor, om behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens.

«Vi mener at medikamentell behandling for kjønnsinkongruens til barn og unge skal defineres som utprøvende behandling. Dette er en behandling som er potensielt skadelig», sier fagdirektør i Helse Sør-Øst, Ulrich Spreng til VG:

«Sverige har nylig revidert sine retningslinjer, og de er mer restriktive enn tidligere. Det pågår lignende arbeid i flere andre land.»

Svikter er hensynet til menneskeverd

PKI har ikke vært involvert i prosessen, og reagerer på at fagdirektørene har konkludert uten å involvere brukerrepresentanter. De har derfor engasjert jurister i organisasjonen Egalia.

– Hovedpoenget i denne saken er at transpersoner umyndiggjøres, både som privatpersoner og PKI som organisasjon. Det som svikter er hensynet til menneskeverd, ulikhet i maktforhold som finnes mellom pasientgruppen og helsemyndighetene, soier PKI-leder Isak Bradley til Blikk.

– Vi mister muligheten til å bestemme og ta avgjørelser om egne liv. Vi risikerer at personer får dårligere psykisk helse. Flere kommer til å isolere seg mer og drive med selvmedisinering. 

Bradley mener fagdirektørene har kommet frem til en beslutning som bryter med internasjonale, forskningsbaserte retningslinjer for behandling.

– Pasientgruppen har heller ikke fått noen mulighet til å legge fram sitt syn. Det å få et dårligere helsetilbud fordi man er transperson på slik måte, er et menneskerettsbrudd.

 

 

 

Powered by Labrador CMS