Pasientorganisasjon styrker tilbudet til transpersoner

Publisert

Mathilde Decaen er leder i den nystartede Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens. Organisasjonen håper blant annet å få til et eget svømmetilbud for transpersoner.

Hjelp til alle, uansett

– Jeg synes det er viktig at det finnes flere organisasjoner som jobber for transpersoners helsetilbud og rettigheter. Harry Benjamin Ressurssenter har i 19 år gjort et fantastisk arbeid, men de jobber hovedsakelig med transfolk som allerede er i kjønnsbekreftende behandling. Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens jobber for folk i alle kjønnsspektere, uansett hvilken behandling de har behov for.

Hun forteller at pasientorganisasjonen har flere kjernesaker. Blant dem er at alle med behov for behandling skal få tilgang til hjelp. Dette uavhengig av om vedkommende er en ikke-binær eller binær transperson. Styret består av en transkvinne, flere transmenn, en ikke-binær og en forelder til et transbarn.

Decaen påpeker:

– Nå er det slik at ikke-binære ikke har mulighet til å få behandling gjennom det offentlige helsesystemet, altså Nasjonal Behandlingstjeneste for Transseksualisme. Derfor føler mange at de må lyve for å få tilgang til behandling, eller gå via private aktører. Vi ønsker at alle transpersoner skal få den behandlingen vi har behov for, uten at vi dermed må gå «all the way» kirurgisk og hormonelt, eller at vi må betale i dyre dommer hos private aktørerer.

Mathilde Decaen er opptatt av å få frem de positive historiene rundt kjønnsidentitet, og håper å møte folk med omsorg og respekt. Foto: Jenny Johannes Jacobsen

Tror på desentralisering

Videre jobber de for at behandlingsmonopolet ved Nasjonal Behandlingstjeneste for Transseksualisme (NBTS), som er lagt til Rikshospitalet i Oslo, må fjernes og tilbudet desentraliseres. Decaen påpeker at et sentralisert monopol for behandling gjør det vanskelig for transpersoner rundt om i landet, som kanskje ikke har muligheten til å dra til Rikshospitalet. Dessuten avvises rundt 80 % av de som søker behandling på bakgrunn av en svært langvarig og streng vurdering hos NBTS.

Derfor synes Decaen og Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens det er viktig at det finnes god og tilgjengelig behandling landet over.

– Riktignok kan det være fint at kompetansen for visse typer kirurgi er lagt til ett sted, som på Rikshospitalet. For eksempel er underlivskirurgi komplisert, så å samle kunnskapen bidrar til utvikling. Men det er unødvendig at man må dra helt til Oslo for å få hormonbehandling eller utredes som trans. Fastleger vet ofte mer enn nok om hormoner og hva de gjør med kroppen, så det er feil at bare en institusjon skal kunne gi dem på blå resept.

Møt barna med omsorg

Videre vil Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens jobbe med å gi foresatte til barn og unge med kjønnsinkongruens bedre informasjon, og mener tilgangen til behandling av ungdom må styrkes. Decaen forteller at ikke alle barn som på et tidspunkt i livet utforsker kjønnsidentitet er trans, men uansett er det viktig å møte dem og deres foresatte med god informasjon.

– Vi voksne må tro barna, og møte dem med alvor, omsorg og respekt. Foresatte som ikke kan mye om kjønnsproblematikk, kan være usikre på hva som er riktig måte å møte barna. Pasientorganisasjonen skal kunne bidra med kunnskap, hjelp og veiledning.

Organisasjonen gleder seg til å starte ordentlig med arbeidet, og å komme i kontakt med både fremtidige samarbeidspartnere og medlemmer. Decaen understreker at Pasientorganisasjonen ikke skal være i konkurranse til andre organisasjoner som jobber for transfolk.

– Vi vil samarbeide med de andre gruppene. Vi har kanskje litt forskjellig profil, men jeg tror det tjener saken at vi er flere organisasjoner som jobber for omtrent samme mål. Slik får vi alle mer tyngde, og kan samarbeide om større saker.

Positivitet, ikke negativitet

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens er fremdeles i oppstartsfasen, og Decaen sier det er mye lobbyvirksomhet og arbeid som fremdeles må til for at den skal bli mer synlig. Blant annet jobber de med å få møter med politikere og departementer, samt annet utadrettet arbeid.

– Dessuten er det mange morsomme arrangementer vi kan få til, sier Decaen.

– Under Oslo Pride hadde vi blant annet en paneldebatt hvor vi fokuserte på positive sider av transidentitet. Den debatten var utrolig vellykket. Jeg trodde vi bare kom til å få noen få besøkende, men det ble fullt lokale. Denne sommeren har vært sterkt preget av en veldig polarisert debatt om transpersoner. Jeg er ferdig med den debatten nå, og vil helst ikke bidra så mye mer til den. Derimot er jeg mer opptatt av å bidra til saklig informasjon og hjelp til de som trenger det, både transfolk og familiene deres. Under paneldebatten fikk vi fokusert på de fine historiene og opplevelsene. Det er jeg glad for.

Et annet arrangement pasientorganisasjonen drømmer om å få til, er en egen dag i svømmehallen for transpersoner. Men dette er foreløpig kun på planleggingsstadiet.

– Det er jo mange av oss som ikke går i svømmehallen, fordi garderober oppleves som vanskelig. Denne dagen skal alle garderobene være unisex. Men det gjelder å finne en svømmehall vi kan leie for anledningen.

Medlemskap i Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens er åpent for alle, om du er trans, familie eller støttespiller. Les mer på kjonnsinkongruens.no eller Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens på Facebook

 

Powered by Labrador CMS