Kjønnsmangfold

Regjeringen setter i gang arbeid med veileder for kjønnsmangfold

– Alle skal leve trygge og frie liv. Da kan det ikke være sånn at mange ikke-binære har dårligere livskvalitet enn resten av befolkningen, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

– Veilederen kan føre til bedre levekår og livskvalitet, et mer effektivt diskrimineringsvern, i tillegg til å sikre en mer vellykket implementering av en tredje juridisk kjønnskategori, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.
Publisert

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått i oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet om å utarbeide en nasjonal veileder for kjønnsmangfold.

– Denne skal gis til alle som er en del av det offentlige apparatet, slik at manglende kunnskap og eventuelle dårlige holdninger kan erstattes med anerkjennelse og forståelse, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i en pressemelding.

I undersøkelser om levekår og livskvalitet kommer ikke-binære dårligere ut enn resten av befolkningen. Ikke-binære utsettes for mer trakassering, diskriminering og vold, sammenlignet med de fleste andre befolkningsgrupper. Ikke-binære mangler også juridisk anerkjennelse for sin kjønnsidentitet.

Utarbeidelse av veilederen er basert på en av anbefalingene i utredningen om tredje juridisk kjønnskategori.

Full innføring først mulig i 2032

Den tidligere utredningen fra Bufdir om tredje juridisk kjønnskategori har blant annet sett på mulighetene for å opprette en tredje juridisk kjønnskategori i folkeregisteret.

I dag forteller det tredje sifferet i personnummeret om du er registrert som mann eller kvinne. Etter 2032 vil funksjonen for kjønn «skrus av» i personnummeret, og juridisk kjønn vil i stedet registreres som en egen opplysning i folkeregisteret.

Dette gjelder alle innbyggere, og henger sammen med at vi går tom for personnumre. Hvis det opprettes en tredje juridisk kjønnskategori, må datasystemene også kunne «lese» opplysningen om den tredje kategorien. 

Det vil derfor ikke være mulig å innføre en tredje juridisk kjønnskategori før nytt system for registrering av juridisk kjønn er på plass.

– Utredningen vi fikk i fjor er svært omfattende. Blant annet peker den på at en fullverdig innføring av en tredje juridisk kjønnskategori ikke er mulig før 2032, sier Jaffery.

En nasjonal veileder vil ikke innebære rettslig anerkjennelse av ikke-binært kjønn, men skal bidra til anerkjennelse av kjønnsmangfold og ikke-binære i offentlige tjenester.

– Veilederen kan føre til bedre levekår og livskvalitet, et mer effektivt diskrimineringsvern, i tillegg til å sikre en mer vellykket implementering av en tredje juridisk kjønnskategori, sier Jaffery.

Veilederen, som skal lanseres i løpet av våren 2025, vil rette seg mot offentlige og private aktører som utøver offentlige tjenester, som er i direkte kontakt med befolkningen og/eller innhenter og bruker opplysninger om kjønn i sin virksomhet.

 

 

Powered by Labrador CMS