India

Indias regjering protesterer mot likekjønnet ekteskap

«Å leve sammen som partnere, og ha et seksuelt forhold med en av samme kjønn kan ikke anerkjennes som en indisk familie», heter det i en uttalelse fra Indias regjering.

Markering i 2018 da høyesterett avkriminaliserte homofili i India.
Publisert Sist oppdatert

I India de siste fem årene har rettssystemet, og især landets Høyesterett, vist både autoritet og handlekraft i lhbt-spørsmål som kan få både politikere og tradisjonsbundne borgere til å endre mening om likekjønnet ekteskap. Men regjeringen stikker kjepper i hjulene.

Fortjener en unnskyldning

Høyesterett avkriminaliserte homofili i 2018 etter en mangeårig prosess, men tordentalen til daværende høyesterettsdommer Indu Malhotra, ringer fortsatt i manges ører, både blant motstandere og tilhengere av likekjønnet ekteskap: «Historien skylder medlemmene av lhbt-samfunnet og deres familier en unnskyldning. En unnskyldning for forsinkelsen i å kompensere for skammen og ekskluderingen de har vært utsatt for gjennom flere århundrer».

Mange politikere og andre motstandere av likekjønnet ekteskap har likevel protestert mot at Høyesterett overkjører de politiske prosessene. Men det har ikke forhindret Høyesterett fra å overføre til seg selv samtlige saker som omhandler likekjønnede par som ønsker å gifte seg.

Ikke en indisk familie

I januar i år ga retten landets regjering frist fram til midten av februar med å fremme sitt ståsted, og at den selv vil høre fem skeive par legge fram sakene sine 13. mars før de vil ta en beslutning. Da Høyesterett startet høringene i dag måtte de forholde seg til et protestskriv signert regjeringen.

Indias statsminister Narendra Modi uttaler i protestskrivet at regjeringen hans anser homoseksuelle forhold for å ikke være likeverdig med heterofile forhold.

«Å leve sammen som partnere, og ha et seksuelt forhold med en av samme kjønn, som er avkriminalisert nå, kan ikke anerkjennes som en indisk familie», heter det i skrivet som er overlevert til Høyesterett.

Uday Raj Anand og partneren Parth Mehrotra er et av parene som som skal vitne under høringen. I et intervju med Reuters, forteller Uday Raj Anand om hvordan paret ikke har mulighet til å bygge et liv sammen når forholdet deres ikke anerkjennes av myndighetene og det offentlige.

Powered by Labrador CMS