– Skeive i Agder rapporterer at de møter flere negative holdninger og mer diskriminering, enn skeive i andre deler av landet

15. april åpner Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold ved Universitetet i Agder. De ønsker å øke kunnskapen om skeive liv.

Publisert Sist oppdatert

Rapport: «Skeives levekår i Agder» (2018)

Hver tredje respondent i undersøkelsen rapporterte om redusert arbeidsevne på grunn av psykisk uhelse det siste året.

Transpersoner og bifile kvinner er særlig utsatt.

Blant transpersoner har 1/3 forsøkt å ta sitt eget liv, mens så mange som 70 % hadde hatt selvmordstanker.

De færreste av transpersonene som deltok i undersøkelsen var åpne om sin identitet i møte med fastlege eller psykolog.
Les rapporten: «Skeives levekår i Agder»

15. april markeres den offisielle åpningen av Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold i Kristiansand. Initiativet til å starte enheten ble gjort på grunnlag av funn fra rapporten «Skeives levekår i Agder» fra 2018.

– Skeive i Agder rapporterer om dårligere livskvalitet enn skeive i resten av landet. Vi ser derfor at det er behov for en enhet i Agder som kan drive både med formidlingsarbeid og forskning knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold, sier Kompetanseenhetens leder Elanor Halvorsen Brendmo til Blikk.

Nedslående tall

Kompetanseenheten vil ligge under Universitetet i Agders Senter for likestilling. Arbeidet med å kartlegge kompetansen på kjønns- og seksualitetsmangfold i landsdelen er allerede godt i gang, ifølge Brendmo.

Enheten har allerede vært i dialog med tredjedeler av kommunene i Agder, og inntrykket av deres kompetanse stemmer godt overens med funnene fra levekårsrapporten.

– Vi ser at det er litt manglende kompetanse i ulike offentlige tjenester. Et mål for oss er å informere om hvordan vi kan tilby tryggere og bedre tjenester, og hvordan vi kan sikre gode og åpne arbeidsplasser. Det er viktig å få opp kunnskapsnivået.

I første omgang vil enheten drive mest med formidling og kompetanseheving for kommunalt ansatte og ansatte i bedrifter.

– Flere skeive i Agder rapporterer om negative holdninger og diskriminering i skoler og på arbeidsplasser. Det er viktig at vi går inn i dette og ser hva vi kan gjøre.

Universitetet i Agder.

Stort behov for kompetanse

Klikk bildet og kjøp BLIKK+

Leder av Arendal på Skeiva, Hege Haraldsen, og nestleder, Regine Gordon, ønsker enheten velkommen og ser gjerne at den tar en aktiv og synlig rolle i landsdelen.

– En slik tilstedeværelse er sårt trengt. Dette viser at fylkestinget, og UiA, tar resultatene fra levekårsundersøkelsene på alvor. I tillegg har vi LIM-planen som er den første regionale planen for likestilling, inkludering og mangfold, skriver de i en mail til Blikk.

– Agder er notorisk for å ligge nederst på skeive likestillings- og levekårsstatistikker. Andelen skeive med psykisk uhelse i Agder, er høyere enn i resten av befolkningen. Homofile menn som bor i asylmottak, er særlig utsatt for hatvold. Sammensetningen av verdens religioner er helt klart en viktig påvirkningsfaktor for de av oss som er skeive i Agder. Påvirkningen utspiller seg for eksempel i normpress, men det er også praksis som foregår mer i det skjulte. UiA, for eksempel, leier lokaler eid av menigheter og religiøse organisasjoner som bidrar til deres økonomiske vekst og tvinger skeive studenter til lokaler de egentlig ikke er velkomne i. Et annet eksempel er Arendal kommune som mangler etiske utleieregler som fører til at organisasjoner og predikanter leier eiendom av kommunen og bruker disse eiendommene til å spre hat og konverteringspraksis.

– Hva er deres forventninger til Kompetanseenhetens arbeid?

– Vi forventer at enheten sørger for viktig og bred kompetanseheving i hele landsdelen slik at toleransen blir strukket og fører til mindre diskriminering i arbeidslivet, i skolene, helsevesenet, og ellers For å få til det har vi en forventning til at de som skal jobbe og formidle for enheten er en del av den skeive minoriteten. Vi mener at det er en viktig faktor å bidra med erfaring fra normpress og minoritetsstress, for å kunne representere skeive på en respektfull måte.

Ansatte med minoritetserfaring

Kompetanseenhetens leder sier kompetanseenheten gjerne inngår samarbeid med skeive organisasjoner og grupper.

– Vi har allerede kontakt med FRI og Skeive Studenter, men vi gjør oss gjerne synlige gjennom flere samarbeider. Enten det er arrangementer under Skeive Sørlandsdager eller på universiteter, sier Brendmo.

– Hva tenker du om Arendal på Skeiva og deres forventning til at de ansatte burde tilhøre den skeive minoriteten?

– Det er klart at det er et ønske at de ansatte har egen erfaring med dette. Når man driver formidlingsarbeid på den måten, er det en fordel å vite hvor skoen trykker, sier Brendmo.

Den fysiske åpningen av Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold finner sted på Thon Hotel Norge i Kristiansand 15. april kl 12 -18. Det vil også bli mulig å følge programmet digitalt. Blant andre vil lege og sexolog Esben Esther Pirelli Benestad holde foredrag.

Powered by Labrador CMS