Solveig Skaugvoll Foss.

SV vil bedre helsetilbudet til transfolk

– Helsetilbudet transfolk møter i Norge i dag er ikke godt nok, sier Solveig Skaugvoll Foss, leder i Skeive sosialister.

Publisert Sist oppdatert

Den største saken på SVs landsmøte som starter fredag 23. april er arbeidsprogrammet, som bestemmer hva partiet skal gå til valg på for stortingsperioden 2021-2025.

I landsstyrets forslag til arbeidsprogram ligger følgende punkt inne: «Avvikle behandlingsmonopolet til Rikshospitalet og arbeide for at krava for tilgang til kjønnsbekreftande behandling blir endra».

– Helsetilbudet transfolk møter i Norge i dag er ikke godt nok. Folk som har vært i systemet forteller om å ikke bli trodd på hos Riksen, om å ikke få den behandlinga de selv vet at de trenger, og om stadige flyturer til Oslo for overflødige utredninger, sier Solveig Skaugvoll Foss, leder i Skeive sosialister og 1. kandidat til Stortinget for SV i Vest-Agder.

Avvikle behandlingsmonopol

SV leverte i juni 2019 et representantforslag om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner, men fikk ikke nok gjennomslag.

– Derfor er det viktig at vi holder presset oppe også neste periode når vi i SV ser ut til å få flere folk på Stortinget, og gledelig å se at et enstemmig landsstyre går inn for avvikling av Rikshospitalets behandlingsmonopol, sier Skaugvoll Foss.

Bedre regionalt tilbud

I tillegg skal forslag A509 fra Vestland SV behandles. De foreslår å legge til følgende: «At det regionale tilbudet for behandling av folk med kjønnsinkongruens skal inkludere hormonbehandling, pubertetsutsettende behandling og kirurgisk behandling av bryst og brystkasse, men ikke genital, høyspesialisert kirurgi».

Klikk bildet og kjøp BLIKK+

– Vi i Skeive sosialister håper også inderlig at landsmøtet støtter Vestland SVs forslag som går mer konkret inn på hva vi ønsker oss som alternativ til dagens behandling. For oss er det viktig å få et godt desentralt tilbud som kan gjennomføre oppgaver selv og ikke bare henvise videre, sier Skaugvoll Foss.

Rett til rett kjønn

I 2015 ble rapporten «Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn» utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet. På et overordnet nivå peker rapporten på en rekke mangler og utfordringer ved dagens tilbud som fører til at mange ikke får den helsehjelpen de har behov for. Rapporten peker på prinsipper for hva slags helsehjelp som skal tilbys, hvilke grupper helsepersonell som skal tilby tjenestene, og hvor i helsetjenestene ansvaret for å yte ulike typer helsehjelp skal forankres.

– I dag er vi langt unna der vi må være for at alle med kjønnsinkongruens skal møtes med respekt og gode tjenester i det offentlige helsevesenet. Konsekvensene er at transfolk må vente lenge på å få leve fulle liv. Flere blir tråkka på av systemet og utvikler psykiske helseproblemer. Å endre det er en meningsfull sak å gå til valg på, sier Solveig Skaugvoll Foss.

Powered by Labrador CMS