Meninger

«Et forbud som vil beskytte mot hets og diskriminering»

«Konverteringsterapi er nå forbudt i Norge. Det er et viktig steg i retning mot å styrke menneskerettighetene i Norge», skriver Åslaug Sem-Jacobsen og Margrethe Haarr, stortingsrepresentanter for Senterpartiet.

f.v. Åslaug Sem-Jacobsen og Margrethe Haarr, stortingsrepresentanter for Senterpartiet og medlemmer i familie- og kulturkomiteen.
Publisert Sist oppdatert

Og det er et ekstra viktig steg i retning mot å sikre lhbt+-personer retten til frie liv og til å være seg selv ved å gi et mye bedre rettslig vern fra det grove og skadelige overgrepet et forsøk på å manipulere noen til å undertrykke seg selv er.

Derfor feirer vi!

Og sammen med oss feirer partiet vårt. Noe vi mener det er viktig at ikke underkommuniseres.

Senterpartiets partiprogram er nemlig tydelig på at lhbt+-personers rettigheter i Norge må styrkes, og det er også forankra i Sp og Aps regjeringsplattform.

Heldigvis står et bredt flertall i Stortinget også bak det vedtatte forbudet (hvor alle fra Senterpartiet stemte for bortsett fra en representant) slik at vi nå er sikra et varig forbud, uavhengig av politiske skiftende flertall på Stortinget.

Vi lever i et av verdens beste land, bygd på grunnleggende menneskerettigheter. Men å erkjenne dette alene er ikke tilstrekkelig for å beskytte alle. For realiteten er at fortsatt utsettes mennesker for krenkelser og diskriminering i Norge. Ikke minst skeive.

Senterpartiets verdigrunnlag understreker enkeltmenneskets rett til å leve frie liv. Det er derfor vårt ansvar å ta nødvendige skritt for å sikre at dette også gjelder frihet fra diskriminering, og da den systematiske diskrimineringen konverteringsterapi utgjør.

Forbud mot konverteringsterapi har møtt motstand og det hersker usikkerhet om hva forbudet innebærer. Da er det er viktig å minne om at den loven som ble vedtatt og nå gjelder er tydelig på at den er til for å beskytte enkeltpersoner mot beviselig skadelige handlinger. Altså ikke til å begrense normale samtaler og refleksjoner slik noen var bekymret for før det endelige lovforslaget fra regjeringen lå på bordet. Dette forbudet hindrer altså ikke foreldre i å samtale med sine barn om legning og kjønnsidentitet. Og i lovproposisjonen slås det også tydelig fast flere ganger at det heller ikke skal være straffbart for terapeuter og annet helsepersonell å behandle eller samtale om det samme så lenge det skjer forsvarlig og uten å krenke pasienten gjennom en systematisk påvirkning.

Derfor er den nye loven godt rammet inn slik at den treffer de som faktisk utøver konverteringsterapi.

Men det måtte en egen lov til da det altså har vist seg at lovverket vi har hatt ikke har gitt et godt nok vern for de som er blitt utsatt for denne skadelige «terapien». For at konverteringsterapi er skadelig, har FNs uavhengige ekspert på beskyttelse mot vold og diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet både synliggjort og dokumentert i sin ferskeste rapport, som har støtte fra Norsk Psykologforening. Og at det forekommer konverteringsterapi i Norge, og at det har voldt mye skade, slår bl.a. en fersk rapport fra Nordlandsforskning fast.

Ønsket vårt for det nye året er at flest mulig får med seg at vi har fått lovforbud mot konverteringsterapi og at det gjør at de som har drevet med dette nå slutter med det siden det. Både fordi de vet de kan bli hardt straffet, men også fordi de nå har forstått at det er galt.

Og så ønsker vi oss i tillegg et enda mer tolerant og inkluderende samfunn hvor vi respekterer hverandre og lar alle få være den de er og elske den de vil, uten å møte hets, trakassering, intoleranse og psykisk eller fysisk vold. Fordi ingen er fri før alle er fri.

Powered by Labrador CMS