Levekår

Unge skeive har det markant dårligere

Ung i Oslo-rapporten viser at unge skeive er mer ensomme, har dårligere forhold til skole og foreldre, har dårligere helse og oftere er utsatt for mobbing og seksuelle overgrep enn andre unge. – Det overrasket oss at forskjellene på livskvalitet var så markante, sier Nova-forsker Anders Bakken.

– I Ung i Oslo-undersøkelsen kommer det fram at mange har kontakt med psykolog, 37 prosent mot 20 prosent i gruppen heterofile unge, forteller Nova-forsker og prosjektleder Anders Bakken ved OsloMet.
Publisert

 I Ung i Oslo-rapporten har man for første gang på mange år undersøkt hvordan unge skeive har det sammenlignet med heterofile ungdommer.

 Nova-forsker og prosjektleder Anders Bakken ved OsloMet, er overrasket over resultatet.

 –Tidligere undersøkelser har vist at det er forskjeller mellom lhbt+ og den heterofilebefolkningen når det kommer til helse og levekår. Vi var derfor forberedt på at det ville være forskjeller, men det som overrasket oss var at forskjellene på livskvalitet var så markante, sier Bakken til Blikk.

 13 prosent

 I undersøkelsen som er basert på ungdommer på videregående skoler i Oslo, krysset 13 prosent av jentene av for en annen seksuell orientering enn heterofil, hvorav mer enn halvparten av disse svarte at de definerte seg som bifile. Seks prosent av jentene svarte at de var usikre eller søkende.

 Blant guttene krysset totalt seks prosent av for annen seksuell orientering enn heterofil. To prosent av guttene var usikre eller søkende.

Sju prosent av både gutter og jenter ønsket ikke å svare på spørsmålet om seksuell orientering.

 Sosioøkonomisk status

 Det er flere unge med norskfødte foreldre med lav sosioøkonomisk status, som oppgir å ha annen seksuell orientering. Når det gjelder unge med utenlandskfødte foreldre er det motsatt, her er det høyeste antallet i gruppen med høy sosioøkonomisk status.

 Det er flere som bor i Oslos indre bydeler enn drabantbyer og villastrøk, som oppgir at de har en annen seksuell orientering enn heterofil.

 Mer ensomme og utsatte

 I rapporten kommer det fram at skeive ungdommer i gjennomsnitt er mindre tilfredse med livet, og ser mindre optimistisk på framtida. De er mer ensomme, og har dårligere relasjoner til skole og foreldre. I tillegg til at de skårer dårlig på ulike helseindatorer, og blir oftere utsatt for mobbing og seksuelle overgrep enn de som definerte seg som heterofil.

 Når det gjelder alkoholbruk var det ingen forskjeller, men en større andel unge med annen seksuell orientering enn heterofil, oppgir å ha prøvd cannabis. Det er også flere i denne gruppa som har begått mange regelbrudd, og vært med på å mobbe andre ungdommer.

 – I undersøkelsen kommer det også fram at mange i gruppen har kontakt med psykolog, 37 prosent mot 20 prosent i gruppen heterofile ungdommer, forteller Bakken.

Første gang siden 2006

 – Det er en undersøkelse som handler om veldig mange ting. Vi har derfor ikke gått i dybden på dette temaet, men vi ser det som absolutt viktig å jobbe videre med dette, sier Bakken.

 Seksuell orientering har ikke vært tematisert tidligere i Ung i Oslo-undersøkelsene. Bortsett fra i 2006.

– Vi hadde det med i 2006, og årsaket til at det ikke har blitt innlemmet som en del av Ung i Oslo-undersøkelsen siden, er fordi vi har jobbet mye med hvordan skal vi skal kartlegge seksuell orientering.

 Ifølge Bakken har de denne gangen benyttet seg av Statistisk sentralbyrås veileder for lhbt+tematikk i spørreundersøkelser, som kom i 2021.

– Vi har dokumentert til en viss grad overraskende store forskjeller. Det er viktig at vi følger utviklingen over tid, og vi vil foreta jevnlige kartlegginger, sier Bakken.

 

 

Powered by Labrador CMS