- Vi er en ressurs for samfunnet, og vi har ingen grunn til å se på oss selv som ofre. Arbeid mot vold og diskriminering er noe vi vet at de fleste kan samles om, sier Loke Aashamar, styreleder i LLH 2019.

– Vi er ikke ofre

LLH 2019 er mot å inkludere kjønnsidentitet i straffeloven, og av et eget straffevern for hatkriminalitet. – Det er unødvendig å skape et bilde av den heterofile norske befolkningen som voldelig, intolerant eller hatefull, sier styreleder Loke Aashamar.

Publisert Sist oppdatert

Loke Aashamar er styreleder i LLH 2019 og Tonje Gjevjon og Ola Movinkel er styremedlemmer. Alle er kjente navn i debattene om trans og kjønnsidentitet de siste årene.

Fredag 31. juli skrev Blikk om den nye organisasjonen de har startet. Blikk sendte i forkant spørsmål om organisasjonen til styrelederen som bekreftet at han ville svare, noe han ikke gjorde innen avtalt frist.

I ettertid har Aashamar skrevet en e-post til Blikk der han mener at det er nødvendig med en oppklaring. Han presiserer at det er loven om endring av juridisk kjønn de ønsker å reversere – ikke transrettigheter.

– Endring av juridisk kjønn er en rettighet alle i Norge har fra de er seks år, om de har én av foreldrenes samtykke. Man trenger ingen utredning, legeattest, eller noe som helst for å endre juridisk kjønn, det er noe hver og en av oss kan gjøre med et par tastetrykk, skriver Aashamar. I mailen svarer han også på spørsmål Blikk stilte i forrige uke.

Her er Blikks spørsmål, og svarene vi fikk fra Aashamar søndag 2. august.

Ikke offer for hat

Det er unødvendig å skape et bilde av den heterofile norske befolkningen som voldelig, intolerant eller hatefull.

Loke Aashamar

Blikk: Hvordan stiller LLH - 2019 seg til hatkriminalitet og skeives vern i straffeloven? Du har skrevet dette på Facebook: «Eget vern i straffeloven. Det er flaut det. Hvor er alle de som hater oss? Hvor foregår denne såkalte hatkriminaliteten?» Men at hatkriminalitet finnes er jo dokumentert i hatkrimrapportene fra politiet?

Aashamar: Det er unødvendig å skape et bilde av den heterofile norske befolkningen som voldelig, intolerant eller hatefull. Vi har både homofile statsråder, og lhb-stortingspolitikere. Mange lesbiske og homofile har viktige og innflytelsesrike samfunnsposisjoner. Vi er en ressurs for samfunnet, og vi har ingen grunn til å se på oss selv som ofre. Arbeid mot vold og diskriminering er noe vi vet at de fleste kan samles om.

Hvorfor LLH?

LLH 2019 bruker FRIs gamle navn. FRI (FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) byttet fra LLH (Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring) i 2016 for å tydeliggjøre hvilke målgrupper organisasjonen jobber for og med.

Ifølge Aashamar tok de i bruk det gamle navnet LLH i 2019 fordi de mener at det er viktig å synliggjøre lesbisk og homofil når de som organisasjon skal jobbe for denne gruppas interesser.

«LLH er gjenkjennelig for mange, og vi mener det er viktig å følge opp arbeidet som startet med DNF-48», forklarer Aashamar.

Kjønn er biologi

Når FRI definerer kjønn ut fra identitet og ikke ut fra biologi, endres også betydningen av lesbisk, homofil og bifil.

Loke Aashamar

Blikk: Har dere eksempler på at FRI ikke ivaretar lesbiske, homofile og bifiles- interesser?

Aashamar: Når FRI definerer kjønn ut fra identitet og ikke ut fra biologi, endres også betydningen av lesbisk, homofil og bifil. For eksempel, FRI promoterer en ideologi som forteller ‘guttete’ jenter og ‘jentete’ gutter at de kan være født i ‘feil kropp’. Mange av oss homofile, lesbiske eller bifile var slike barn. At ungdom i puberteten oppmuntres eller oppfordres til å gjennomgå medikamentell og kirurgisk behandling for å passe inn i de trange kjønnsrolleboksene, er etter vårt syn feil utvikling. Risikoen for feilbehandling er stor. Alle har tanker, tvil og spørsmål om sin identitet i forbindelse med puberteten. Vi mener selvsagt at de veldig få som opplever reell kjønnsdysfori, skal få kunnskapsbasert og sikker behandling. Vi vil vise at kjønnsroller er det du gjør det til. Vi er fornøyde med det vi er, og vil være et bidrag til et mangfoldig fellesskap.

Styret om surrogati

Blikk: Dere hevder FRI er for surrogati, som for så vidt stemmer. FRI er for altruistisk surrogati i Norge - ikke i utlandet. Stiller det seg annerledes da?

Aashamar: Nei, et forbud er riktig fordi kvinnekroppen ikke bør gjøres til gjenstand for verken utlån eller utleie uavhengig av hvor i verden man er.

Et forbud er riktig fordi kvinnekroppen ikke bør gjøres til gjenstand for verken utlån eller utleie uavhengig av hvor i verden man er.

Loke Aashamar

Blikk: Styremedlem i LLH 2019, Ola Movinkel, har benyttet seg av surrogati i utlandet. Er det problemfritt?

Aashamar: Ja, det er det for oss. Movinkel er en ressursperson og er engasjert i arbeidet i organisasjonen. Vi refererer til det Movinkel selv har sagt: «Det at jeg har fått en datter gjør at jeg virkelig skjønner». Movinkels egne ord om surrogati.

Mot sexkjøpsloven

Blikk: LLH 2019 er for sexkjøpsloven. Er det en lhb-sak?

Aashamar: Vi ser ingen grunn til at det ikke skulle være det, for prostitusjon er en ‘bransje’ og en industri som påvirker alle typer mennesker negativt. Som du helt sikkert vet, jobber blant annet PION også med menn som prostituerer seg. Vi vet at prostitusjon er utbredt blant homofile. Norge er et samfunn der hallikvirksomhet og det å kjøpe seksuelle tjenester er kriminalisert. Et forbud har en viktig symboleffekt om at kjøp av sex er uakseptabelt i et likestilt samfunn. Kriminalisering gir et tydelig signal om at kjøp av sex er utnytting av andre mennesker.

Kritikk vs sensur

Blikk: LLH 2019 skriver: ‘Vårt demokrati er avhengig av samtalen. Vi ønsker å ta samtalen tilbake. LLH ønsker et demokratisk samfunn hvor ingen trenger å frykte deltakelse i debatten.’ Mener dere at det ikke er åpent for debatt i den skeive bevegelsen?

Vi vil bidra til å skape rom for en samtale.

Loke Aashamar

Aashamar: Alle i styret i LLH 2019, og mange vi har snakket med har opplevd mangel på debattvilje i den «skeive» bevegelsen. Å være kritisk til den «skeive» bevegelsens politikk, dagsorden og metoder har lenge blitt møtt med påstander om hatprat, krav om sensur og utestengelse fra trykte, digitale og sosiale medier, stempling som -fob, hatefull og folk har til og med vært redd for å miste jobben. I en debatt er det meningsbryting, ulike perspektiver og argumenter for forskjellige syn. Vi vil bidra til å skape rom for en samtale. Selvsagt også med den «skeive» bevegelsen.

Vil bryte hegemoniet

Blikk: Innebærer det organisasjoner som FRI, Skeiv Ungdom og PION?

Aashamar: Først og fremst ønsker vil skape et åpent miljø for lesbiske, homofile og bifile der det er plass til uenighet. Vi ønsker å bryte hegemoniet de etablerte «skeive» organisasjonene har hatt fram til nå. Vi er interessert i dialog med alle de Blikk nevner. Vi ønsker flere stemmer i debatten. I enhver minoritet er det mange personligheter og ulike politiske ståsteder. Det må reflekteres i meningsmangfoldet. Uenighet er ikke farlig. Uenighet er interessant.

Tror homorettigheter trues

Spesielt har lesbiske vært utsatt for et kulturelt press om å akseptere hankjønn i dating-vanene sine.

Loke Aashamar

Blikk: LLH 2019 bruker ikke begrepet skeiv, og hvis dere gjør det, skriver dere det i anførselstegn: «skeiv». Hvorfor det?

Aashamar: Vi oppfatter at dette begrepet er veldig bredt og i realiteten kan inkludere hvem som helst; det har ingen avgrensning. Lesbisk er et avgrenset begrep, likeså homofil, mann eller kvinne. Det er mange som ikke har fått med seg det nye forslaget om å fjerne homofili som beskyttet karakteristikk i straffeloven, og at dette skal erstattes med det brede begrepet «seksuell orientering». I tillegg skal kjønnsidentitet, som er en subjektiv opplevelse, inkluderes i straffeloven. Det betyr at homofiles rettigheter bokstavelig talt er under angrep, og skal erstattes av kjønnsidentitet og seksuell orientering. Spesielt har lesbiske vært utsatt for et kulturelt press om å akseptere hankjønn i dating-vanene sine, og mange mener lesbiske som ikke er interessert i å date ‘lesbiske’ hankjønn, kan sammenlignes med rasister. Vi mener seksualitet defineres av kjønn, ikke av identitet. En tendens vi ser i utlandet, er at organisasjoner som folk tror jobber for økt aksept av homofile, lesbiske og bifile, både aksepterer og fremmer diskriminering av denne gruppa.

Powered by Labrador CMS