Pride

Får 80 000 for å skeive universitet

«Universitetet skal være en institusjon for alle, men vi ser ikke regnbueflagg noen steder», sier Cordula Karich. Nå har Nord universitet i Bodø fått midler for å bli bedre på inkludering og mangfold.

Nord skal løfte arbeidet sitt med mangfold og inkludering. F.v. dekan ved FSV og FSH, Elisabet Ljunggren og Gøril Ursin, og initiativtakerne Ruth Donovan og Cordula Karich.
Publisert

Prosjektet Skeiv@Nord har fått penger fra SEA-EU til å gi Nord universitet et skeivt løft. SEA-EU er et nettverk av europeiske universiteter som ligger ved havet, og Nord ble med i nettverket tidligere i år.

«Når et samfunn tar godt vare på sine minoriteter, tror vi alle får det bedre», sier Ruth Donovan, som tok initiativet sammen med Cordula Karich.

Donovan og Karich representerer hvert sitt fakultet, henholdsvis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) og Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV).

«Omgivelsene våre kan være med å skape tilhørighet, og derfor mener vi det er viktig at universitetet blir bedre på å aktivt signalisere denne holdningen», sier Cordula Karich i et intervju på nord.no

Innsatsen for mangfold på Nord universitet kan bli langt bedre enn i dag mener initiativtagerne.

«Vi ønsker med dette prosjektet å få et større engasjement for inkludering og mangfold.»

Gjelder mange

«Universitetet skal være en institusjon for alle, men vi ser ikke regnbueflagg noen steder. For skeive er det viktig med den type signaler som viser at man er tenkt på, og kan være sikker på at det er trygt å være åpen om at man er skeiv. Det handler om å synliggjøre verdiene man har på papiret», sier Cordula Karich.

I søknaden skriver de at anslagsvis sju prosent av befolkningen antas å være lhbt+, og at det dermed er rundt 1000 personer som anser seg som skeive ved Nord universitet.

Gjennom jobbene mange ved universitetet utdanner seg til, vil mange også møte skeive i sin kommende arbeidshverdag.

«Vi mener mangfoldstenking må inn i utdanningene som en del av undervisningen. Om du utdannes til lærer eller sykepleier, så vil du for eksempel kunne møte likekjønnede familier. Vi må være bevisst på mangfoldet samfunnet vårt består av og hvordan vi opptrer profesjonelt i møte med dem av oss som er skeive», sier Ruth Donovan.

Powered by Labrador CMS