Meninger

«Stolt skeiv og stolt kristen»

«Jeg kommer med to hatter. Jeg har en slags tilknytning til to helt ulike miljø: skeiv, med frikirkelig bakgrunn. Lenge var dette to faktorer som ikke gikk opp, men heldigvis ikke lenger», skriver Marit Liarbø, grunnlegger av Skeivt kristent nettverk.

«Om du lar dine barn få inntrykk av at de som støtter Pride og Fri er folk som har til hensikt å gjøre livet utrygt for barn, ja, da vil jeg påstå at det er nettopp du som bidrar til å gjøre livet deres utrygt», skriver Marit Liarbø.
Publisert

Jeg er fri fra skam, og er både stolt skeiv og stolt kristen. Det er ikke dermed sagt at jeg er stolt over alt jeg kan tas til inntekt for når jeg tar på meg verken den ene eller andre hatten.

Noen år tilbake møtte jeg en som sa «You have a strong sense of justice». Det ga resonans. Jeg har en iboende trang til å forsvare mennesker mot urett. Når noen snakker usant og tillegger andre motiver de ikke har, så vil jeg si fra.

Hjernevask i menigheter?

Når noen for eksempel sier at frimenigheter hjernevasker barn, at det er overgrep å «prakke foreldrenes tro på barn», så mener jeg det er feil.

Først og fremst er det få jeg kjenner som «prakker på» barna sine sin tro. Gjør de det, får det ofte motsatt effekt. Avsmak. Foreldre tar barna med i kirken fordi tro er en naturlig del av familielivet, fordi det oppleves som noe positivt.

For det andre så vil de fleste jeg kjenner også la barna lære om andre religioner og trosretninger, og gjøre dem best mulig rusta til å ta selvstendige valg når de er modne. Og for det tredje: Er det ikke dette vi alle gjør? Prøver å videreformidle til våre barn det vi selv opplever som verdifullt og godt?

Det foreldre flest i kristne kretser ønsker, er selvsagt at barna skal få positive erfaringer ved å ha en tro. Som oppleves relevant og som et trygt fundament i livet. De søker å videreformidle gode verdier, lære dem om rett og galt, og hvordan ta sunne og kloke beslutninger. Det er ikke hjernevasking eller overgrep. Det er helt naturlig. Og jeg vil forsvare retten til å gjøre det.

Det finnes unntak overalt

Det finnes unntak – i menigheter, som alle andre steder i samfunnet. Usunn forkynnelse, maktmisbruk og dessverre også voksne som viser seg å være utrygge. Det er noe vi må fortsette å kjempe mot.

Det skal være trygt for alle å vokse opp i menighet. Også for skeive barn og unge. I visshet om at de ikke er feil. At ikke gutten i klassen som liker kjoler skal mobbes. At det ikke er rart med jenta som har to mødre. Der har menighetene fortsatt en vei å gå.

Alt i alt har jeg dog behov for å forsvare sammenhengen jeg var en del av som ung, og har mye positivt å si om å vokse opp med en kristen tro og å være en del av et slikt fellesskap. Et miljø med trygge rammer og mange mennesker som virkelig brydde seg.

«Pedofilibevegelsen» Fri?

Når folk nå fremmer påstander om Foreningen Fri uten rot i virkeligheten, så får jeg samme behov for å si fra. Ironisk nok kommer mange av påstandene fra nettopp de sammenhenger nevnt over. Helt konkret vil jeg adressere påstanden om at Fri er en «pedofilibevegelse».

En Fb-venn, som jeg vil omtale som en innflytelsesrik person i kraft av sitt virke innen kristne kretser, brukte nylig denne benevnelsen. Han skrev også at ideologien bak Pride og Fri har avkriminalisering av pedofili som sitt mål. Jeg ba om dokumentasjon for påstanden, uten å få svar. Etter flere kommentarer fra meg, slettet han tråden.

Det jeg lurer på, er hvor mange av hans «tilhengere» som sitter igjen med en falsk idé om at Fris mål er at det skal bli greit for voksne å ha sex med barn? Det er en meget alvorlig påstand. Og selvsagt uriktig.

Fris politiske plattform sier i kap. 2 om barns rettigheter: «Alle mennesker, spesielt barn, må gjennom straffelovgivningen beskyttes mot seksuelle overgrep.» Om du søker opp hva straffelovgivningen sier om dette, står det: «Den som har seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, straffes med fengsel inntil 6 år, hvis ikke forholdet også rammes av andre bestemmelser. På samme måte straffes den som får et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.» Svart på hvitt. Fris politiske plattform, der, altså.

At det i alle miljø kan være personer med en skjult agenda – i en menighet, misjonsorganisasjon eller interesseorganisasjon som Fri – ja, det har vi dessverre sett før. Den løgnen som nå spres om at Fri er for pedofili, og som ser ut til å slå rot blant flere kristne, den har vi derimot alle et ansvar for å stoppe.

Hva sier du til dine barn?

Om du lar dine barn få inntrykk av at de som støtter Pride og Fri er folk som har til hensikt å gjøre livet utrygt for barn, ja, da vil jeg påstå at det er nettopp du som bidrar til å gjøre livet deres utrygt. Hvordan skal de da forholde seg til en lærer, fotballtrener eller annen signifikant voksen i deres liv som bærer regnbuearmbånd eller går i parade?

Jeg er overbevist om at mennesker flest ønsker det beste for sine barn. Så er det ikke alltid slik at man enes om hva som faktisk er barnas beste, og det må også være greit. Begge veier. Forutsetningen er at man holder seg innenfor lovverket vi alle er satt til å følge, og selvsagt også i tråd med barnekonvensjonen og menneskerettigheter for øvrig.

Jeg kommer med to hatter, og jeg liker dem begge. Men i dag tar jeg på meg den i regnbuefarger.

 

 

 

Powered by Labrador CMS