Meninger

«Vi gjorde ikke ditt barn skeivt»

«Barnet ditt var skeivt, og du sviktet som forelder ved ikke å omfavne og godta dem som de var», skriver Paul Omar Lervåg, masterstudent i retorikk og språklig kommunikasjon.

«Når ungdommer oppsøker skeive miljøer, er ikke det fordi vi lokker dem til oss som skumle mørkemenn som enkelte foreldre hevder», skriver Paul Omar Lervåg i dette debattinnlegget.
Publisert

Vi har alle hørt det før: «Nordmenn er mer tolerante enn noensinne», og ikke-skeive viser gjerne til statistikk for å bevise det. Utfordringen med dette narrativet, er at det ofte kolliderer med det skeive opplever i hverdagen.

Skeive har ubehagelige opplevelser som kolliderer med hva statistikken skulle tilsi. Ofte kommer dette i form av konspirasjonsteorier om skeive som gruppe.

Jeg har selv hatt ubehagelige opplevelser. Den var bagatellmessig i forhold til det andre skeive har opplevd, men der og da var den nok til å oppleves som truende. I fjor satt jeg på T-banestoppet på Ullevål stadion med en shorts med regnbuestriper. Det fikk to menn til å snakke negativt om Pride bare noen par meter unna meg. De latet som at jeg ikke hørte dem, men de lurer ingen. En annen gang hørte jeg en mann på gymmen si at vi skeive normaliserer det «degenererte».

Slag i trynet

Andre skeive har opplevd langt mer truende situasjoner enn klaging over Pride på en T-banestasjon eller ekle samtaler på gymmen. Det som derimot kan oppfattes som småtteri for ikke-skeive og ikke minst de som kommer med kommentarene, kan føles veldig truende for dem som blir utsatt for dem.

Vi vet aldri om dette er et hat som de er villig til å gjøre til fysisk handling eller ikke. Derfor kan ord føles som et slag i trynet til tider.

Vi skeive vet hvem vi er, og hva vi vet hva vi står for. Vi vet for eksempel at vi ikke støtter de som indentifiserer seg som MAPs (minor attracted person), eller pedofile som det jo egentlig heter. Man bør ikke bruke ord overgripere bruker for å minimere sine egne overgrep. Jeg kommer derfor til å fortsette å se på dem pedofile overgripere som bør sendes videre til politiet hvis de prøver seg på noe, og fortsatt anse dem som uønsket i Pride eller den skeive bevegelsens samlesteder. Det har vi alltid har gjort og kommer til å fortsette å gjøre til evig tid.

Konspirasjonsteorier

I det siste har det florert en god del konspirasjonsteorier om skeive på sosiale medier. Blant dem er at vi groomer barn. Disse konspirasjonsteoriene stammer blant annet fra Vladimir Putin og amerikanske republikanere. Hva de mener med grooming varierer. Noen kobler det til den påståtte skeive støtten av pedofile (noe som vi ikke gjør), mens andre kobler det til at vi prøver å gjøre streite barn skeive (noe vi heller ikke gjør). En av mange antydninger som dukket opp i kjølvannet av Freias kampanje for å motvirke ensomhet blant skeive.

Å konvertere noen til å bli skeiv, eller streit for den saks skyld, er umulig, uansett hvor mye kristne har en tendens til å prøve med skeive barn som er uheldige nok til å bli født inn i det forferdelige vepsebolet som er kristne frimenigheter i Norge.

Mennesker er slik de er, streit eller skeiv, og skeive er nok de som anerkjenner det aller mest. Ikke alle streite er ikke alltid like gode på å godta at folk er som de er til tider, nettopp fordi de går ut ifra at alle er streite og cis.

Jeg var stuck

Jeg har ikke blitt utsatt for konverteringsterapi som enkelte andre i det skeive miljøet har, men jeg husker at jeg prøvde å gjøre meg selv streit da jeg var en kristen tenåring uten trygge voksne som sa at jeg var ok som jeg var. Skeivheten var ikke noe jeg kunne avvenne meg av. Jeg var stuck med de kortene som naturen ga meg, uansett hvor mye jeg ville endre meg den gangen.

Vi skeive har følt på mye skam på grunn av heterofile og cispersoners forestillinger om hva som er normalt og ønskelig. En skam som har vært så sterk til tider at vi har ønsket å neglisjere og utslette hvem vi er som skeive individer.

Vi har klart og klarer å avvenne av oss skammen fordi vi har et skeivt nettverk vi kan lene oss på og som kan gjøre oss trygge på oss selv.

Når ungdommer oppsøker skeive miljøer, er ikke det fordi vi lokker dem til oss som skumle mørkemenn som enkelte foreldre hevder.

Du sviktet

Til foreldre som hevder det, ønsker jeg å si: Ungdommen kommer til oss fordi de allerede er skeive individer som trenger et trygt støttenettverk når de ikke får tilsvarende støtte på hjemmebane.

Vi gjorde ikke ditt barn skeivt. Barnet ditt var skeivt, og du sviktet som forelder ved å ikke omfavne og godta dem som de var. De flyktet fra din neglisjering som forelder, og kuttet deg ut fordi du var giftig for dem. Istedenfor å anerkjenne dine egne mangler og gjøre det som var nødvendig for å bli en god forelder for et skeivt barn, valgte du å skylde på oss skeive istedenfor. Du valgte å demonisere oss og beskylde oss for grooming.

Barnet ditt var skeivt lenge før de engang visste om Skeiv Ungdom, FRI eller PKI. Og fordi de trengte et nettverk hvor de kunne føle seg trygge som skeive, fant de fram de til skeive nettverkene de trengte. Hvis du som forelder som sprer disse konspirasjonsteoriene om skeive, fordi du ikke klarer å møte ditt barns skeive virkelighet, lever du i din egen verden og vil mest sannsynlig bidra til at barnet ditt får et mer utfordrende liv enn det de ellers kunne hatt hvis du var en kjærlig forelder.

Føler oss demonisert

Men tilbake til saken. Vi skeive har lagt merke til at stadig flere ytrer slike konspirasjonsteorier om oss. Det gjør at vi føler oss demonisert og derfor utrygge på oss selv ute i samfunnet. Det gjør at vi ikke holder hender eller oppfører oss som par i offentligheten fordi vi er redde. Det er relativt nytt for flere av oss. Bare for noen år tilbake følte vi ikke på en sånn frykt i like stor grad.

Frykten har blitt vekket til live i nyere tid, fordi vi opplever å bli utsatt for konspirasjonsteorier og harde ord oftere enn før. Å si at vi statistisk sett er mer tolerert enn før er ikke et tilstrekkelig svar i møte med det vi opplever som økende negativt press fra storsamfunnet.

Ikke minst, hender det ofte at streite hevder at de er tolerante overfor skeive, men kommer alltid med et «men» i neste åndedrag. For eksempel hører jeg enkelte streite si at de tolererer oss så fremt vi ikke er så synlige. Hvis man helst vil at folk som er annerledes skal være usynlige for å tolerere dem, er man ikke tolerant i det hele tatt.

De intolerante

Derfor kan streite svare i spørreundersøkelser at de tolererer homofile uten å egentlig forstå hva toleranse innebærer i først omgang. Derfor får ikke statistikk fram hele virkeligheten.

Dessuten: Hvis alle de som svarte at de var tolerante faktisk var tolerante, ville det alltid vært de som ikke er tolerante. De kan være ned mot 1-10 prosent av befolkningen, og likevel være mange til nok til at skeive føler seg utrygge i samfunnet. De intolerante viser gjerne fram intoleransen deres, så prosenter er liten trøst for den skeive som blir utsatt for krenkelser på offentlige steder.

Til resten av samfunnet: Ikke forsøk å manipulere skeive med statistikk hvis de uttrykker at de føler seg utrygge ute på byen. Det er lite konstruktivt.

Til skeive: Ikke finn deg i det. Stå opp mot folk som prøver å få deg til å tvile på din egen levde virkelighet med statistikk og tall. Gaslighting er en form for manipulasjon, og bør konfronteres.

Powered by Labrador CMS