Pride

Reserverer barn mot Pride

I lukkede facebookgrupper formidles ferdigutfylte skjemaer til foreldre som mener at Pride promoterer og glorifiserer lhbt+miljøet.

Ifølge Utdanningsetaten i Oslo har noen skoler mottatt søknad fra foreldre som vil at deres barn skal fritas fra aktiviteter som omhandler Pride.
Publisert

Et ferdigutfylt fritaksskjema der foreldre reserverer seg mot at barna skal eksponeres for Pride spres nå på sosiale medier, melder tv2.no

 Religiøse grupper

 Reservasjonen begrunnes med henvisning til Opplæringsloven § 2-3 a som omhandler fritak fra aktiviteter. I paragrafens første ledd står det at «Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre retten til likeverdig opplæring.»

 I det ferdigutfylte skjemaet kommer det ikke fram hvilken organisasjon som står bak. Årsaken til reservasjon er at de «ikke vil at barnet skal bli eksponert for Pride-ideologien som promoterer og glorifiserer LGTB-miljøet». Det står også at Pride inviterer til mangfold og fellesskap forbeholdt skeive og at det ikke uvanlig med halvnakne kvinner og menn i ulike fargerike kostymer.

 Lærerplan

 Ifølge Utdanningsetaten i Oslo har noen skoler mottatt søknad fra foreldre som vil at deres barn skal fritas fra aktiviteter som omhandler Pride. De vet imidlertid ikke hvor mange som har bedt om fritak.

 Direktør i Utdanningsetaten i Oslo, Marte Gerhardsen, sier at temaer knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold er omtalt i flere lærerplaner og noe elevene derfor må følge.

 – Mangfold er en viktig verdi i Osloskolen, og derfor bruker vi Pride som en anledning til å jobbe for verdier som menneskeverd, toleranse og respekt for andre.

 Gis ikke fritak fra kunnskap

 Lektor og doktorgradsstipendiat ved Universitet i Bergen, Christian Lomsdalen, forsker på fritaksretten. Lomsdalen mener at det er mulig å få fritak for særskilte undervisningsaktiviteter, men ikke kunnskapen som formidles i undervisningsopplegget.

 Det betyr at barn kan få fritak om skolen lager et pridearrangement, men det fordrer at skolen lager et alternativt opplegg som formidler kunnskapen på en annen måte.

Powered by Labrador CMS