Urix

– Det er alarmerende

Regjeringen og utenriksminister Espen Barth Eide ser svært alvorlig på at russisk høyesterett har erklært den internasjonale lhbt+-bevegelsen som «ekstremistisk».

Utenriksminister Espen Barth Eide.
Utenriksminister Espen Barth Eide.
Publisert Sist oppdatert

Like før nyttår stilte stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa (SV) spørsmål til utenriksminister Espen Barth Eide om hva Norge gjør for å støtte opp om menneskerettighetsaktivister og det skeive miljøet i Russland, sett i lys av at høyesterett i november besluttet at «den internasjonale lhbt-bevegelsen» er en ekstremistisk organisasjon. Det betyr at all organisert virksomhet for skeive blir forbudt.

I sitt svar til stortingsrepresentant Fiskaa, svarer utenriksministeren at regjeringen ser svært alvorlig på at russisk høyesterett har erklært den internasjonale lhbt+-bevegelsen som «ekstremistisk».

«Norge har ved flere anledninger fordømt russiske styresmakter for deres forfølgelse av lhbt+ og menneskerettighetsforsvarere i etterkant av avgjørelsen 30. november», skriver utenriksminister Espen Barth Eide i sitt svar.

Han legger til at avgjørelsen i høyesterett føyer seg inn i et dystert mønster.

«Skeive, som over tid allerede er svært utsatt, er nå satt under et enda sterkere press i Russland», uttaler Barth Eide.

«Lovforbudet fra 2023 mot såkalt homofil propaganda for utradisjonelle seksuelle relasjoner, samt andre innstramminger i lovverket den siste tiden, og vedvarende mangel på vern overfor lhbt+, har i lang tid uroet norske myndigheter», melder utenriksministeren.

Han mener det er alarmerende at skeive nå risikerer lange fengselsstraffer og at russiske myndigheter bruker regelverket om ekstremisme til å forfølge lhbt+-aktivister, opposisjonelle og andre.

«Tiltak for å verne og trygge lhbt+, og en oppfordring om å oppheve diskriminerende regelverk, var oppfordringen Norge ga Russland under fjorårets høring i FNs menneskerettighetsråd», skriver Barth Eide.

Barth Eide skriver at den norske regjering fortsatt vil ta opp situasjonen for skeive og den kraftig forverrete situasjonen for menneskerettigheter i Russland i FN og i andre internasjonale sammenhenger.

«Regjeringen vil også fortsette å støtte norske og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber for å fremme menneskerettigheter i Russland, og som støtter opp om Russlands skeive, miljø- og menneskerettighetsforsvarere. Det er i tråd med regjeringens nasjonale handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold, og målsettingene for vårt internasjonale engasjement for skeives menneskerettigheter og likeverd», skriver Espen Barth Eide.

 

 

Powered by Labrador CMS