Netthets

Halvparten har opplevd netthets

47 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år har støtt på krenkende meldinger på nettet. Andelen er høyest blant de unge.

Publisert Sist oppdatert

Om lag halvparten av befolkningen mellom 16 og 79 år sier at de har støtt på krenkende meldinger på nettetrettet mot menneskegrupper eller enkeltpersoner de siste tre månedene i 2023, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Flere unge rapporterer om at de har sett eller erfart netthets. Det kan vel kanskje ha sammenheng med tiden vi lever i med økt bruk av digital kommunikasjon, sier Erik Fjærli, seksjonssjef i SSB.

Vanligst blant yngre

65 prosent av nordmenn mellom 25 og 34 år rapporterer at de har vært vitne til at enkeltpersoner eller grupper som ble utsatt for netthets. Om lag seks av ti av de yngste mellom 16 og 24 år sier at de har opplevd at noen ble krenket av fiendtlige eller nedverdigende meldinger på nettet.

– Andelen av befolkningen som har observert mest netthets er de unge mellom 16 og 34 år. Dette er mer enn dobbel så høy andel som nordmenn i pensjonsalder, sier Fjærli.

Kun en av fire av de eldste oppgir at de har opplevd noen menneskegrupper eller enkeltpersoner ble hetset på nettet.

– Dette kan henge sammen med at eldre bruker internett mindre og at de deltar mindre i digitale sosiale nettverk enn de yngre, sier Fjærli.

Mennesker med politiske meninger er mest utsatt

Den vanligste årsaken til netthets er politiske meninger eller synspunkter om samfunnet. 37 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år, som har støtt på krenkende meldinger på nettet, oppgir at de har observert netthets på grunnlag av politiske meninger eller samfunnssynspunkter.

Etnisk opprinnelse er en annen vanlig årsak til netthets. SSBs tall viser at 30 prosent av befolkningen har opplevd at noen ble hetset på nettet på grunn av etnisitet som genetisk opphav, folkeslag og så videre til vedkommende. I samsvar med dette viser en ny rapport Negative holdninger og stereotypier om samer på Facebook fra Amnesty International Norge, som ble publisert tidligere i denne uken, at hver fjerde ytring om samer på Facebook er negativ.

Andre årsaker til netthets er seksuell orientering, religion eller tro. Om lag tre av ti har opplevd at noen grupper eller enkeltpersoner har blitt utsatt for krenkende meldinger på nettet på grunn av religiøse tilhørighet, seksuell orientering eller kjønnsidentitet, til de fornærmede.

Betydelig økning

Ifølge NRK har det vært en dramatisk økning i antall meldinger om hatkriminalitet knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Så langt i år har politiet mottatt 291 slike meldinger. Det er en økning på cirka 25 prosent sammenlignet med i fjor, ifølge NRK. Mye av hetsen skjer på nett, der det av og til er svært vanskelig å finne ut av hvem som står bak.

I sommer presentertenAmnesty og FRI en undersøkelse gjennomført av Analyse & Tall.

Ifølge undersøkelsen har det vært en økning av antall ytringer som kategoriseres som språklige angrep og hatytringer mot skeive. På Facebook er det en økning i antallet ytringer som kan kategoriseres som språklige angrep mot skeive.

Rapporten bekrefter Ytringsfrihetskommisjonens utredning fra 2022, som konkluderte med at skeive er betydelig mer utsatt for trusler og andre ubehagelige ytringer enn den øvrige befolkningen. Ifølge utredningen oppgir skeive å være spesielt utsatt for hatefulle ytringer på sosiale medier og digitale plattformer.

 

 

Powered by Labrador CMS