Meninger

– Å forebygge overdoser bør ikke være ulovlig

– Vi kan ikke vende ryggen til brukerne våre og la dem ta falske stoffer som kan ta liv, skriver Andrés Lekanger, vernepleier og styreleder i Chemfriendly Norge.

Publisert

På tross av at alle nasjonale overdosestrategier advarer mot periodevise bølger av dødsfall grunnet falske rusmidler mener Helsedirektoratet at Tryggere Ruspolitikks rusmiddelanalysetjeneste er ulovlig. Vi kan ikke vende ryggen til brukerne våre og la dem ta falske stoffer som kan ta liv.

Andrés Lekanger, vernepleier og styreleder i Chemfriendly Norge.

Chemsfriendly er homo for «dop-vennlig», og er et begrep skeive menn kan bruke på sjekkeapper og lignende, for å signalisere at de søker sex under påvirkning av illegale rusmidler (såkalt chemsex). Chemfriendly Norge legger seg ikke opp i hva skeive velger å gjøre med kroppene sine. Vi er en bruker- og likepersonsdrevet organisasjon kun opptatt av å forebygge skader relatert til illegal rusbruk. I tillegg til skeive likepersoner, med eller uten egne ruserfaringer, består vi av fagpersoner. Alt vi kommuniserer av rus- og helseopplysning er faglig kvalitetssikret. Nylig bidro vi også inn i Helsedirektoratets arbeid med å utarbeide en ny nasjonal overdosestrategi.

Frykten for å få i seg falske rusmidler er stor blant våre brukere. Et av de vanligste spørsmålene samtaletilbudet vårt får, er hvordan brukerne kan sikre at stoffene de har skaffet til veie, faktisk er det de har betalt for.

Frykten er høyest reell: Norge har toppet statistikken over dødsfall på grunn av falsk MDMA, et relativt vanlig brukt illegalt rusmiddel. Alle nasjonale overdosestrategier advarer også mot periodevise bølger av dødsfall grunnet falske rusmidler, i den generelle befolkningen. Her finner man de illegale rusbrukerne samfunnet vet minst om, de som ikke tråkker ned lavterskeltiltak og ellers er i liten kontakt med helsevesenet om rusmiddelbruk. Mange av dem er i Chemfriendly Norges målgrupper.

Siden oppstart har Chemfriendly fått god støtte av Tryggere Ruspolitikk (FTR), som bistår oss i vår rusopplysning, og som vi ofte har samarbeidet med politisk. FTR driver med rusopplysning og skadeforebyggende prosjekter og arbeider politisk for en strafferettslig rusreform der straff for narkotikabruk blir erstattet med hjelp.

Siden februar i år har FTR driftet Norges eneste rusmiddelanalysetjeneste. Dette innebærer at brukere kan ta med seg en veldig liten dose av rusmidlene sine som deretter testes i et profesjonelt analyseapparat. Alternativet er hurtigtester brukere selv kan bestille over nettet, men disse er upålitelige. Hurtigtestene gir dårlig skadeforebygging. Chemfriendly har sluttet å bestille disse inn til Norge på vegne av våre brukere, fordi vi ikke kunne garantere for kvaliteten på hurtigtestene.

Mens FTRs analyse pågår gjennomfører frivillige fra Legestudentens Rusopplysning en kjapp samtale om rus med brukeren. De informerer om hva som er en ansvarlig dose, om mulige bivirkninger og farlige kombinasjoner. Dette er informasjon som finnes flere steder, men effekten av en samtale ansikt til ansikt er noe helt annet enn å lese en artikkel på internett. Erfaringer fra analysetjenesten viser at i de tilfellene hvor det har blitt påvist at et stoff er noe annet enn det brukerne har blitt fortalt, velger et overveldende flertall å la være å ta stoffet.

Det viktigste med rusmiddelanalysetjenester er at de kan forebygge rusrelaterte skader og overdoser. En annen viktig funksjon for rusmiddelanalysetjenester er å komme i kontakt med andre brukergrupper enn de tradisjonelle. De brukerne som tilhørende den generelle befolkningen, brukergrupper samfunnet har liten kunnskap om. I tillegg gir tjenestene informasjon om hvilke stoffer som sirkulerer i markedet.

Nesten umiddelbart etter at FTRs rusmiddelanalysetjeneste åpnet, oppdaget de falsk MDMA i omløp i Oslo. Resultatet av at FTR fikk varslet om den falske MDMA-en, var at samtlige av brukerne som hadde levert stoffet for analyse lot være å innta stoffet. I tillegg til at FTR også varslet offentligheten. Chemfriendly Norge deler FTR sine funn med våre brukere.

Nå er også det ekstremt potente syntetiske opioidet protonitazen, som allerede har kostet et liv i Norge, i omløp i Oslo. Dette kan ikke avdekkes av FTRs analysetilbud, men i stedet for å få ressursene FTR trenger for å kunne få avdekke protonitazen, står analysetjenesten i fare for å måtte legge ned.

Nylig vurderte Helsedirektoratet det slik hen at tilbudet er ulovlig, siden FTR ber brukerne ta med seg rusmidler som er illegalt å bære med seg.

Chemsex-deltaker «Gunnar», forteller i novemberutgaven av Blikk at det er helt vanlig at dersom det oppstår overdoser i chemsex er det ingen som tør å ringe etter ambulanse. Fordi de frykter å bli straffeforfulgt for å ha inntatt illegale rusmidler. Vi kan ikke vende ryggen til brukerne våre og la dem ta falske stoffer, eller stoffer med styrkegrad brukerne ikke ble forespeilet, og som i verste fall kan ta livet av dem.

Helsedirektoratets avgjørelse skaper en realitet der helsemyndighetene tillater at tilgjengelige rusmidler kan være mer farlige enn de trenger å være. Det er et farlig spill, med mulig fatale konsekvenser.

Powered by Labrador CMS