– Byrådet somler

I 2017 forpliktet Oslo seg til å ta imot flyktninger fra «utsatte grupper». I dag kan de ikke svare på hvor mange skeive flyktninger som har blitt bosatt i kommunen de siste årene.

Publisert Sist oppdatert

I Oslos flyktningestrategi presiseres det at kommunen skal «rette særlig oppmerksomhet mot kvinner og barns situasjon, samt andre utsatte grupper, som kjønns- og seksuelle minoriteter og mennesker med nedsatt funksjonsevne».

Strategien har havnet i søkelyset gjentatte ganger, både i 2015 og i 2019. Åpne Høyre har over lengre tid uttrykt skuffelse over Arbeiderpartiet og byrådet, for det de mener er et brudd på løftet om å ta imot flere skeive flyktninger.

– Fra mitt ståsted forstår jeg ikke hvorfor byrådet somler, og det er merkelig at en høyrepolitiker skal følge opp byrådslederens løfte, sier Vegard Rødseth Tokheim, styremedlem i Åpne Høyre, til Blikk.

Vegard Rødseth Tokheim (H) mener det skal mer enn snakk til for å skape god lhbt+politikk.

– Oslo har ikke gjort jobben

Under et Oslo Pride-arrangement på Litteraturhuset i Oslo i 2017 uttalte daværende byrådslederkandidat Raymond Johansen (Ap) at kommunen «skal gi et klart signal til myndighetene» om at de «ønsker å ta imot flere lhbt-personer fra Syria til Oslo». Den rause storbyen Oslo skal være et godt sted å bli integrert, sa Johansen.

Året før hadde byrådet i Oslo opprettet et eget flyktningeprosjekt for å gå igjennom kommunens arbeid med bosetting og integrering. Prosjektet ble godkjent i bystyret i 2017.

Både byrådsleder Raymond Johansen og daværende byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad, lovet den gangen at de umiddelbart ville ta kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for å gjøre dem oppmerksomme på byrådets tilrettelegging for bosetting av skeive flyktninger.

– Vi ønsket Oslos løfte om bosetting av lhbt-flyktninger velkommen som et etterlengtet og riktig tiltak. Det er ingen politisk uenighet her. Vi mener alle at Oslo bør motta flere lhbt-flyktninger, sier Tokheim.

– Problemet er at Oslo har ikke gjort jobben. Det har vært flere byråder med ansvar for dette, men vi har aldri fått bekreftelse på at kommunen har etterspurt lhbt-flyktninger. God lhbt-politikk er ikke bare å snakke positivt om oss. Det krever at man gjennomfører helt konkrete tiltak, noe som ble lovet allerede i 2015.

Bosettingspris til Bergen

Åpne Høyre peker på Bergen kommunes engasjement for skeive flyktninger som en oppfordring til Oslo.

Etter initiativ fra Venstres byråd, Erlend Horn, har Bergen de siste årene satset på å bosette flere flyktninger. For dette ble kommunen nominert til IMDi Vests bosettingspris i 2016.

«Bergen kommune har jobbet systematisk og godt med å øke kapasiteten ved introduksjonssenteret for flyktninger», het det i IMDi Vests nominasjonsbegrunnelse, hvor de blant annet peker på nettverket Rainbow Cities Network, som byen inngår i.

Rainbow Cities Network er et nettverk av byer som jobber for å skape trygge omgivelser for mennesker som er forfulgt på bakgrunn av seksuell identitet eller kjønnsuttrykk, og IMDi mener Bergen kommune er en pådriver i dette arbeidet.

Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Bekrefter dialog med IMDi

Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, skriver i en mail til Blikk at byrådet er i dialog med IMDi.

– Vi har god dialog med IMDi som er godt kjent med at Oslo kommune ønsker å bidra til å bosette flyktninger som bryter med normer for kjønn- og seksualitet. Byrådets strategi for kommunens arbeid med flyktninger er tydelig på at vi skal rette særlig oppmerksomhet mot utsatte mennesker på flukt, som lhbti-personer.

– Hvilken innsats er satt i gang for at ankomne lhbti-flyktninger får Oslo som bosettingskommune?

– Hver enkelt flyktning skal bli tatt imot og fulgt opp individuelt, ut fra vedkommendes forutsetninger og ønsker. Hvor mange som bosettes i Oslo vil være avhengig av det faktiske behovet og IMDis forespørsler til Oslo kommune, sier Hansen.

– Av personvernhensyn fører ikke IMDi statistikk

Hansen sier at byrådet ikke fører oversikt over hvor mange skeive flyktninger som blir bosatt i kommunen. Ifølge Hansen fører heller ikke IMDi statistikk over dette.

– Av personvernhensyn fører ikke IMDi statistikk over flyktningers seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, hverken på nasjonalt eller regionalt nivå. Det gjør vi heller ikke i Oslo kommune, av samme årsak, og har derfor ikke mulighet til å tallfeste antallet som er bosatt i Oslo, sier Hansen.

Tokseth har forståelse for at byrådet må være forsiktige med hvilke tall de går ut med, av hensyn til flyktningenes sikkerhet og personvern. Han mener likevel at det bør være mulig å ha en viss oversikt.

– Regjeringen har sendt brev til FNs flyktningekommisjon og uttalt at vi vil spesifikt ønsker å motta lhbti-flyktninger, og FNs kvoteflyktninger har vi tall på. IMDi har også tall på hva som er årsaken til at folk har fått innvilget asyl og hvilken kategori man tilhører, sier Tokseth.

– Hva ønsker dere å se fra byrådet fremover?

– Vi ønsker at de skal forplikte seg til det byrådslederen har sagt at skal gjøres. I 2017 lovet daværende byråd Geir Lippestad at løftet skulle følges opp med sak i bystyret, men det har ikke skjedd.

Powered by Labrador CMS