Meninger

Tanker ved et skifte

«Et kompromiss med et parti som på lhbt+området ofte er langt mer konservative enn Høyre» skriver leder i Åpne Høyre, Helge Ytterøy L'Orange, om den nye regjeringens plattform.

Helge Ytterøy L'Orange er leder i Høyres skeive nettverk, Åpne Høyre.
Publisert Sist oppdatert

.

Denne høsten ser vi noe av det aller beste med Norge, demokratiet fungerer, og når stemmene er telt opp respekterer alle parter resultatet.

Landet får ny regjering som varsler en ny kurs. Men er det bare til det bedre?

.

Solbergs forbedringer

Solberg-regjeringene har levert LHBT+politikk på mange områder. Retten til å skifte juridisk kjønn. Viktige forbedringer i straffeloven med avkriminalisering av HIV-positives kjærlighetsliv og styrking av hatkrimlovgivningen.

Etablering av nasjonalt kompetansesenter mot hatkrim. Styrking av skolehelsetjeneste og psykologitilbud i kommunene som kommer unge usikre til gode. Flere og mer tilgjengelig lavterskel sjekketilbud og innføring av PrEP.

Et sterkt internasjonalt engasjement, der man også har lagt inn kampen for avkriminalisering internasjonalt som en del av handlingsplanen for UD og FN-delegasjonen. Prioritering av lhbt+personer ved mottak av kvoteflyktninger.

Dette er bare noen av forbedringene som har skjedd de siste 8 årene.

.

.

Dobling på 8 år

I utgangsdøren legger Solberg-regjeringen igjen et statsbudsjett med en økning på 2 millioner som skal gå til å utvikle kunnskap om skeives levekår og livssituasjon.

Ytterligere én million foreslås i økt tilskudd til å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold. Salam fikk én million for å trygge driften i 2021, videreføres i 2022. Samlet legger dette til rette for en styrking av arbeidet de mange frivillige organisasjoner som jobber med feltet gjør hver eneste dag

I tråd med tidligere løfter er det lagt inn 1 million i driftsstøtte til Oslo Pride. Et viktig bidrag til å sikre grunnfinansiering og stabilitet i en så stor og nasjonalt viktig markering som Oslo Pride er blitt.

Med over 20 millioner i støtte til lhbt+arbeidet i kommende budsjett har regjeringen nær doblet bevilgningene fra de 10, 4 millionene den arvet fra forrige rød-grønne regjering.

.

Det neste kapittelet

Forventingene til den nye regjeringen er høye. Og det er flere gode formuleringer i Hurdalplattformen på lhbt+området. Viktige områder som kamp mot ekstremisme, radikalisering og æresvold videreføres fra Solberg-regjeringen, om enn nok i noe omarbeidet form.

Tydelig formulering om forbud mot konverteringsterapi er på plass, slik også Høyre og Venstre har programfestet i likhet med Arbeiderpartiet.

Noen av Arbeiderpartiets mest progressive programformuleringer, for eksempel utredning av tredje kjønn, er derimot ikke med i styringsdokumentet fra Hurdal.

Så er det underlig at arbeid mot hatkriminalitet ikke er nevnt med et eneste ord i justisinnsatsen. Det er også underlig at situasjonen for transpersoner kun er nevnt som en del av likestillingsarbeidet. Innenfor Helse, der den viktige jobben med desentralisering og utvikling av behandlingstilbudet foregår, er intet nevnt.

Har du sterke meninger om skeive tema?

Send det på e-post til redaksjonen@blikk!

Vi kan ikke garantere at absoutt alle tekster publiseres, men streber mot å la et mangfold av stemmer slippe til i den skeive debatten, og strekker oss langt for å oppnå dette.

Les mer om formelle krav her.

Dersom formuleringen om at kvinner og barn er sårbare grupper som skal prioriteres ved mottak av kvoteflyktninger blir stående som praktisk politikk, vil det være et tilbakeslag fra Solberg-regjeringens prioritering av lhbt+personer.

.

Arbeiderpartiets kompromiss

Der både Jeløya-erklæringen og Granavold-erklæringen har vært tydelig på behovet for å få kompetanse om LHBT+ aktivt inn i rammeplanen til alle relevante utdanningsløp og at seksualitetsundervisningen må forbedres og utvikles, er dagens regjeringsplattform taus.

Vi skal glede oss over de gode punktene som er med i styringsplattformen, men den er et kompromiss med et parti som på lhbt+området ofte er langt mer konservative enn Høyre.

Jeg håper ikke konsekvensen blir brems i rettighetsutviklingen og avlat i budsjettet.

.

Powered by Labrador CMS