Forskning

Skeive er oftere uføre, arbeidsledige og sliter mer økonomisk

Skeive kom dårligst ut i Statistisk sentralbyrås (SSB) livskvalitetsundersøkelser i 2020 og 2021. I en ny rapport legger SSB fram flere dystre funn.

Publisert Sist oppdatert

.

SSB oppgir at færre ikke-heterofile er i arbeid, at flere melder om dårlige boforhold og dårlig helse, og at økonomiske problemer er mer utbredt blant ikke-heterofile enn heterofile.

«Datainnsamlingen for Livskvalitetsundersøkelsen ble gjort under koronapandemien. Dermed kan resultatene være noe påvirket av at mange har hatt det ekstra vanskelig i denne perioden. Det er likevel liten tvil om at ikke-heterofile kommer dårligere ut enn heterofile», skriver SSB.

.

Oftere uføre og arbeidsledige

SSB kommenterer at det er vanligere å stå utenfor arbeidslivet for ikke-heterofile, enten som ufør eller arbeidsledig. Blant heterofile regner 89 prosent seg som yrkesaktive, mot 75 prosent av ikke-heterofile.

Åtte prosent av ikke-heterofile i trettiårene oppgir å være arbeidsledige, mot tre prosent heterofile i samme gruppe.

Blant 25-29-åringer oppgir hele tolv prosent at de er arbeidsuføre. Dette er fire ganger så høyt som blant heterofile.

.

.

«Det er også vanligere å ha opplevd å bli arbeidsledig for ikke-heterofile, både i løpet av det siste året og noensinne, som ytterligere indikerer at denne gruppen har en svakere tilknytning til arbeidslivet enn heterofile», skriver SSB, som mener dette blant annet kan skyldes forskjeller i helse og utdanningsnivå.

.

Lavere utdanning enn heterofile

De oppgir at 26 prosent av ikke-heterofile kun har grunnskole som høyeste utdanning, som er omtrent dobbelt så mange som blant heterofile. Dette gjelder i alle aldersgrupper (21-79 år).

Litt over halvparten i gruppen lesbiske og homofile oppgir at de har høyere utdanning, mens i gruppen andre skeive er det 37 prosent som oppgir at grunnskole er deres høyeste utdanning.

.

.

I den skeive gruppen som oppgir å ha en «annen ikke-heterofil orientering» enn lesbisk og homofil, sier seks av ti at de mangler minst ett materielt eller sosialt gode og at de synes det er vanskelig å få pengene til å strekke til.

Mer enn hver tredje ikke-heterofile sier de ikke vil klare en stor uforutsett utgift. For bifile er andelen førti prosent.

.

Utrygg i nærmiljøet

SSB sier også at skeive oftere er misfornøyde og opplever problemer i nærmiljøet sitt. Nesten en av fire med «annen ikke-heterofil orientering» sier de den siste tiden har vært urolig for å bli utsatt for vold eller trusler når de går ute alene der de bor. Blant bifile svarer 15 prosent det samme, og blant lesbiske og homofile gjelder dette ni prosent. Dette er likevel langt flere enn blant heterofile, der fem prosent er urolig for det samme.

Det er særlig mange ikke-heterofile i førtiårene som sier de er redde for kriminalitet, vold eller hærverk i nærmiljøet. Dette gjelder 15 prosent, mot syv prosent av heterofile i samme aldersgruppe.

Powered by Labrador CMS