15 millioner til skeive formål

FRI er fornøyd med støtten, men etterlyser en større lhbt+-pott.

Publisert Sist oppdatert

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har offentliggjort tildelingen av tilskuddsmidler til skeive organisasjoner og aktiviteter i 2021.

Den totale tildelingssummen til skeive formål er i følge Bufdir på 15 780 000 kroner. I 2020 var summen 12 785 000 kroner.

Økningen innebærer blant annet en indeksjustering. I år har det også kommet en øremerking på 1,7 millioner. 1 million kroner til Salam i driftsstøtte og 700 000 kroner til Rosa Kompetanse Barnevern.

Tydelige utfordringer

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold er fornøyde med å ikke ha fått kutt i støtten, men leder Inge Alexander Gjestvang skulle gjerne sett en større satsning.

– Vi heier fram øremerkingene til Salam og Rosa Kompetanse Barnevern. Spesielt med tanke på resultatene fra SSBs livskvalitetsundersøkelse i 2020. Her ser vi tydelige utfordringer som skeive organisasjoner er med på å demme opp, sier Gjestvang til Blikk.

FRI får i 2021 4 855 000 kroner i driftstøtte, i tillegg til 700 000 kroner til Rosa Kompetanse Barnevern. Organisasjonens totale tildelingssum har ligget på et jevnt nivå i flere år, sier Gjestvang. Han etterlyser nå en større pott til skeiv aktivitet.

– Det er for lite penger i tildelingspotten når det søkes om 30 millioner totalt, og det deles ut 15 millioner. Om vi skal få til en solid satsning bør tildelingssummen være høyere.

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre levekår og livskvalitet blant skeive, bidra til mangfold, og øke aktivitet blant organisasjoner og andre som arbeider overfor denne målgruppen.

Tilskuddene går til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som i direktoratets mening bidrar til «bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, queerpersoner og personer med variasjon i kroppslig utvikling».

Powered by Labrador CMS