BLIKKS PARTIGUIDE 2021

Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister.

– Mangfold er en viktig verdi i samfunnet vårt

Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister, svarer på vegne av Høyre.

Publisert Sist oppdatert

I denne artikkelserien har Blikk stilt 7 spørsmål til representanter fra 9 ulike stortingspartier, for å veilede både streite og skeive velgere skjennom noen av de viktigste sakene i årets skeive valgkampsesong. Les mer ved å klikke på «Blikks partiguide» over.

.

Hvorfor skal skeive velgere stemme på ditt parti?

– «Jeg velger Høyre, fordi det er det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes», sa avdøde Høyreleder, Jo Benkow. Det er fortsatt en veldig passende beskrivelse av Høyre som mener at mangfold er en viktig verdi i samfunnet vårt.

Konverteringsterapi

Hvor stiller ditt parti seg i spørsmålet om forbud mot konverteringsterapi, og er dere fornøyde med dagens lovforslag?

– Høyre ønsker forbud mot konverteringsterapi. Vi vil straffe dem som utfører konverteringsterapi overfor barn og unge, eller overfor voksne som ikke har gitt et reelt samtykke. Det som gjør at barn og unge skal beskyttes fra konverteringsterapi, nemlig retten til privatliv, selvbestemmelse og religionsfrihet, er også det som forhindrer et totalforbud mot voksne.

Transpersoners behandlingstilbud

Vil ditt parti prioritere den planlagte desentraliseringen av helsetilbudet for personer med kjønnsinkongruens?

– Helseminister Bent Høie har startet opp arbeidet med desentralisering og det må vi følge opp videre. Det er avgjørende å trinnvis etablere et reelt behandlings- og oppfølgingstilbud i helseregionene, samtidig så er det noen former for kirurgi som er så avansert at det bør utføres av spesialisert personell. I tillegg bør vi satse på nordisk samarbeid.

– Regjeringen har også sørget for at en del hjelpemidler, for eksempel parykker og brystimplantater, kan rekvireres gjennom egen fastlege eller annet helsepersonell, slik at dette blir lettere tilgjengelig.

Hatkriminalitet

Vil ditt parti bevilge mer penger og ressurser til bekjempelse av hatkriminalitet mot skeive og skeive minoriteter?

– Høyre har i hele sin regjeringsperiode arbeidet aktivt med å bekjempe hatkriminalitet, og vil fortsette dette arbeidet med full styrke med programfestet en nasjonal handlingsplan mot hatkriminalitet og vi vil sikre hatkrimkompetanse i alle politidistrikt Det gjelder både på lhbtqi-feltet og andre grupper som utsettes for dette.

Regnbuefamilier

Hvordan stiller ditt parti seg til en kjønnsnøytral «pater est»-lov? Og er det positivt at et barn har mer enn to foreldre?

– Høyre er sterk tilhenger av å anerkjenne mangfoldet i familielivet så lenge barnets beste blir ivaretatt. Vi har ikke vedtatt å gå inn for at barn skal kunne ha mer enn to juridiske foreldre eller en kjønnsnøytral «pater est»-lov.

Unge skeive

Hvordan vil ditt parti jobbe for at unge skeive skal få tilstrekkelig informasjon og oppfølging av skoleverket?

– Det er ingen tvil om at vi må fortsette å styrke seksualundervisningen i skolen. Det betyr også at det må være god kompetanse på det å være ung og skeiv, derfor har vi programfestet å sikre lhbt+kompetanse på hver enkelt skole.

Psykisk helse

Hvordan vil ditt parti jobbe for å bedre skeiv psykisk helse?

– De siste åtte årene har vi både styrket skolehelsetjenesten og vi har lovfestet at alle kommuner skal ha psykolog. Vi er tydelige på at vi vil videreføre og styrke lavterskeltilbud i førstelinjen også i kommende periode.

– Et annet viktig område er å sikre trygge og gode rammer for lhbt+personer med flerkulturell bakgrunn. Vi har programfestet intensivering av arbeidet mot negativ sosial kontroll og å forsterke arbeidet for likestilling og alternative livsvalg i minoritetsmiljøer.

– Så er det utrolig viktig med bevissthet rundt dette også i kommunene. Høyre har i en rekke kommuner tatt initiativ til lokale handlingsplaner for å trygge unge lhbt+personer. Det kommer vi til å jobbe videre med.

Asylpolitikk

Ønsker ditt parti å ta imot flere skeive asylsøkere? Og hva vil dere gjøre med dagens krav om bevis på to års ekteskap eller samboerskap – et krav som viser seg å være vanskelig for asylsøkere fra land som ikke tillater likekjønnet ekteskap eller samboerskap?

– Regjeringen har allerede prioritert lhbti-flyktninger fra FNs Høykommisjonær for flyktninger, og alle som kommer som asylsøkere og er skeive har rett på opphold hvis de er forfulgt. I tillegg vil vi at asylsøkere og flyktninger i likekjønnede forhold skal ha krav på familiegjenforening med ektefelle/partner basert på sannsynliggjøring av forholdet for land som begrenser adgang til likekjønnet ekteskap/partnerskap. I tillegg ønsker Høyre at Norge skal ta internasjonalt lederskap for avkriminalisering av homofili.

Powered by Labrador CMS