Trans

Over 2000 har endret juridisk kjønn

Antallet personer som har endret juridisk kjønn hos Skatteetaten har nå oversteget 2000 siden den nye loven trådte i kraft 1. juli 2016.

Publisert Sist oppdatert

Siden 1. juli 2016 har alle selv fått bestemme hvilket juridisk kjønn som skal framgå av folkeregisteret og personnummeret, basert på egen opplevelse av kjønn og kjønnsidentitet.

Det anslås at rundt 500 personer fikk innvilget søknad om juridisk kjønn før 2016. Disse endret juridisk kjønn under den gamle loven, som innebar at personer med en annen kjønnsidentitet enn den de ble tildelt ved fødselen måtte gjennomgå sterilisering eller kastrering for å kunne endre sitt juridiske kjønn.

Nå har antallet personer som har endret juridisk kjønn oversteget 2000 siden 2016 viser tall Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har innhentet fra Skatteetaten.

Flest under 30

Flertallet av personene som endret juridisk kjønn mellom 2016 og 2022 var under 30 år de de fikk søknaden innvilget.

Aldersgruppen 18-29 år er den klart største gruppen i statistikken. Denne gruppen utgjorde 1171 av de totalt 2005 personene som endret juridisk kjønn i tidsperioden.

Tabellen viser at totalt 2005 personer endret kjønn mellom 1. juli 2016 og 28. november 2022. Av disse endret 1096 juridisk kjønn til kvinne, mens 909 endret juridisk kjønn til mann.
Tabellen viser alderen på søkerne. Gruppen 18-29 år er klart størst, etterfulgt av gruppen under 18, 30-39 år og til sist 40-60 år.

Totalt 486 personer var under 18 år da de fikk innvilget søknaden. Siden endringen av loven om endring av juridisk kjønn ble vedtatt i 2016, har det vært mulig å skifte juridisk kjønn fra en er 16 år gammel. Barn og unge mellom 6 og 16 år må søke sammen med sine foreldre. Barn under seks år kan bare få endret juridisk kjønn dersom de har en medfødt usikker somatisk kjønnsutvikling.

Viken og Oslo, med henholdsvis 286 og 275 personer, utgjør den største gruppen sortert etter fylker. Etterfulgt av Vestland og Trøndelag med 200 og 185 personer. På bunn finner vi Troms og Finmark (84 personer) og Nordland (71 personer).

Basert på anslagene fra forskjellige studier, estimerer Bufdir at antallet transpersoner i Norge varierer mellom 20 000 og 260 000 mennesker, avhengig av om spørsmålet handler om henholdsvis dysfori eller ambivalens.

Det er store forskjeller mellom fylkene. Tabellen viser at personer bosatt i Viken og Oslo utgjør den største gruppen, med henholdsvis 386 og 375 personer. Mens Troms og Finnmark og Nordland utgjorde den minste gruppen, med 84 og 71 personer.
Powered by Labrador CMS