Meninger

Odd Thomassen og Robin Leander Wullum.

– All undertrykking henger sammen

– Som bevegelse vet vi at den oppførselen politiet nå fører er særlig skadelig for minoritetsbefolkning, og svekker sårbare gruppers tillit til etablerte samfunnsinstitusjoner betraktelig, skriver Skeiv Ungdom i en kronikk.

Publisert Sist oppdatert

Skeiv Ungdom reagerer kraftig på politiets uansvarlige håndtering av høyreekstreme aktører, og politiets tilsynelatende vilkårlige og voldelige angrep på motdemonstranter, inkludert ungdom og barn.

Politiets beskyttelse av SIANs voldsoppfordringer føyer seg inn i en lang rekke kritikkverdige prioriteringer gjort av politiet i nyere tid.

Skeiv Ungdom

Organisasjonen SIAN har for vane å gå til verbale angrep på muslimer, og har under politibeskyttelse på festplassen i Bergen gjentatte ganger over høyttaler ropt til politiet at de burde skyte motdemonstrantene. At dette får politibeskyttelse bidrar til å normalisere rasisme, hatefulle og diskriminerende ytringer i offentlig debatt, noe som over tid bidrar til å flytte grensen for hva som er akseptabelt å si i offentlige rom lengre og lengre til høyre.

Systematiske utfordringer

Politiets beskyttelse av SIANs voldsoppfordringer føyer seg inn i en lang rekke kritikkverdige prioriteringer gjort av politiet i nyere tid. Et eksempel er politiets manglende reaksjon på at den nynazistiske organisasjonen Den Nordiske Motstandsbevegelsen marsjere ulovlig i Kristiansand sentrum i 2017, og valget av å arrestere en motdemonstrant heller enn å fjerne nazistene. Et mer nylig eksempel er fra demonstrasjonen i Bergen 22. august, da politiet lot SIANs sympatisører gå rundt og provosere blant motdemonstrantene.

Flere motdemonstranter ba om at individene tilknyttet SIAN skulle fjernes fra motdemonstrantenes side, noe som ikke ble gjort på tross av at det i politiets egne retningslinjer står eksplisitt at målet i demonstrasjonssituasjoner er å holde demonstranter og motdemonstranter adskilt. Dette er bare enkelteksempler, og tar ikke for seg de systematiske utfordringene politiet har med etnisk og rasistisk profilering av minoritetsungdom.

Politiets oppførsel har ikke vært noe annet enn kraftig kritikkverdig, og vil trolig få dramatiske ringvirkninger.

Skeiv Ungdom

Tåregass mot barn

Det er ikke bare politiet sin manglende handling i form av å ikke fjerne høyreekstreme provokatører fra de ulike protestene som har vært problemet. Det er også et problem for sivilsamfunnet og demokratiet at politiet gjentatte ganger har bortvist motdemonstranter uten grunnlag for det, at politiet har bøtelagt motdemonstranter for å bruke sin ytringsfrihet til å vise høyreekstreme demonstranter fingeren, at politiet har beslaglagt motdemonstranter sine muligheter til å lage støy for å overdøve rasistiske tirader.

At politiet har ransaket motdemonstranter uten hjemmel for det før og under demonstrasjoner, at politiet tilsynelatende prøvde å kjøre på motdemonstranter på Furuset, og sist men ikke minst, at politiet har gått til fysisk angrep på barn, arrestert barn så unge som 13 år, og tåregasset barn så unge som 10 år.

Kritikkverdig oppførsel

Politiets oppførsel har ikke vært noe annet enn kraftig kritikkverdig, og vil trolig få dramatiske ringvirkninger, også for marginaliserte grupper som ikke berøres personlig av rasisme. Når politiet beskytter grupper som på offentlige plasser roper at motdemonstrantene bør skytes, så sender det et signal. Når politiet går til fysisk angrep på og tåregasser barn, så sender det et signal. Når politiet ikke følger sitt eget profesjonslovverk og sine egne retningslinjer, så sender det et signal. Mange av oss vil ikke føle oss trygge på å kontakte politiet for å anmelde hatkriminalitet når de beskytter de samme som ber om at vi skal bli skutt.

Svekker sårbare grupper

Skeiv Ungdom anerkjenner at all undertrykking henger sammen. Kampen om likestilling og antidiskriminering begrenser seg ikke til bare skeiv tematikk, men berører alle deler av samfunnet, og da særlig minoriteter og andre utsatte grupper. Den skeive rettighetskampen kan ikke separeres fra kampen mot rasisme, islamofobi og politivold, fordi den skeive bevegelsen også fikk sin start gjennom fysiske og voldelige protester mot politiets overgrep og vold ved Stonewall-opprøret i 1969. Som bevegelse vet vi at den oppførselen politiet nå fører er særlig skadelig for minoritetsbefolkning, og svekker sårbare gruppers tillit til etablerte samfunnsinstitusjoner betraktelig.

Robin Leander Wullum, politisk nestleder i Skeiv Ungdom
Odd Thomassen, leder i Skeiv Ungdom

Powered by Labrador CMS