Homofile skiller seg oftere

Studier viser at homofile par løser konflikter på en mer konstruktiv måte enn heterofile par, men ferske tall viser også at homofile par har større skilsmisserisiko.

Publisert Sist oppdatert

I 2019 ble det inngått om lag 17 000 ekteskap mellom menn og kvinner. Til sammenligning ble det bare inngått litt over 300 ekteskap mellom par av samme kjønn.

I flere år har studier vist at par av samme kjønn er flinkere til å løse konflikter i parforholdet. Homofile par er rett og slett bedre til å krangle enn heterofile.

Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) tall fra 2020 viser det seg at det også er større sannsynlighet for at likekjønnede par skiller seg enn ulikekjønnede. Aller størst skilsmisserisiko er det når to kvinner gifter seg, selv om også mannlige par har større skilsmisserisiko enn heterofile par.

Likekjønnede par mindre stabile

Det er vanskelig å få representative tall, fordi utvalget av likekjønnede par er så lite. Utenfor statistikken eksisterer det mange stabile og lange forhold blant likekjønnede. Ut ifra tallene ser man også at færre likekjønnede par velger å gifte seg, kontra sine heterofile motparter.

Dette kan skyldes at det er færre som ønsker det, færre som har tradisjon for det, eller rett og slett fordi mange par ikke hadde mulighet til å gjøre dette da de var yngre, og har valgt å ikke konvertere partnerskapet til ekteskap.

En rapport fra 2016 undersøkte hvilke par som er mest ustabile og hvilke registrerte likekjønnede partnere som har valgt å konvertere til ekteskap.

Resultatene bekreftet at likekjønnede par er mindre stabile enn ulikekjønnede, med størst skillsmisserisiko blant kvinnelige par. Blant de undersøkte parene var 1 av 3 registrerte partnerskap omgjort til ekteskap etter innføringen av den nye ekteskapsloven i 2009. Flere kvinnepar (44 prosent) hadde konvertert til ekteskap enn mannspar (28 prosent).

Barn kompliserer bildet

En annen interessant distinksjon som viser seg mellom kvinnelige og mannlige par er skilsmisserisikoen når barn kommer inn i bildet.

Kvinnelige par med barn skiller seg sjeldnere enn kvinnelige par uten barn. For menn er det omvendt. Mannlige par har større sannsynlighet for å skille seg dersom de har barn, enn mannlige par som ikke har det.

En grunn til dette kan være at prosessen for å få barn er lengre og mer omfattende for mannlige par. Dette er også en grunn til at kun 3% av mannlige par i Norge er registrert som fellesforeldre til barn.

Hvorfor likekjønnede par skiller seg oftere er fremdeles et spørsmål blant forskere og mannen i gata.

Kan det være at om man krangler bedre, vil man også raskere finne ut av om man passer sammen eller ikke? Vi får håpe fremtidige studier kan gjøre oss

Powered by Labrador CMS