Livssyn

Foreslår å pålegge trossamfunn å vie skeive

Industri- og næringspartiet (INP) stormet fram i kommunevalget, men politikken deres får Norges kristne råd til å reagere.

Publisert

INP er mest kjent for at partiet er imot den norske satsingen på havvind, nei-til-EØS-standpunkt og at de ønsker å fortsette satsingen på olje- og gassindustrien.

Men partiet har også programfestet verdipolitikk.

«Religiøse sammenslutninger som mottar noen form for økonomisk støtte fra det offentlige, direkte eller indirekte skal ikke kunne nekte vielse av LHBT+», står det i partiprogrammet.

Og dersom et trossamfunn faktisk vil nekte likekjønnede å gifte seg, vil de miste all statlig støtte. Det får Norges kristne råd til å reagere.

«Det var litt av et program», sier generalsekretær i Norges kristne råd, Erhard Hermansen til Dagen.

Hermansen påpeker at det er et stående prinsipp i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen at staten ikke skal blande seg inn i trossamfunnenes indre forhold, som deres teologi og overbevisning, og mener det også strider med likebehandlingsprinsippet som er nedfelt i Grunnloven.

«Så lenge staten utbetaler støtte til Den norske kirke, skal andre trossamfunn motta tilsvarende. Og det skal gjøres uten at staten skal gå inn i trossamfunnenes indre anliggende.»

I partiprogrammet til INP heter det at dersom et likekjønnet par blir nektet vigsel i et trossamfunn, må trossamfunnet tilbakebetale all støtten de har fått siden paret først ble avvist.

«Vi har ingen intensjon om å begrense religionsfriheten, men samtidig er vi i Norge og har et sett med lover som også religiøse må følge. Det er det som er prinsippet», sier Finn Arne Follestad, andre nestleder i INP.

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS