Festival

Erotikk og kunst i Oslo

OsloErotic Film & Art Festival inntar SALT lørdag 9. september med erotisk kunst og kultur.

Regissør Erika Lust viser filmen "The Wedding" (2023) på OsloErotic Film & Art Festival lørdag 9. september.
Publisert

 Nordens første erotiske kunst- og filmfestival arrangeres lørdag 9. september på SALT i Oslo.

Festivalen har som mål å bringe publikum og samfunnet inn i en sunn relasjon til seksualitet, hvor emosjonalitet og det mellommenneskelige står sentralt.

– Det gjør vi ved å vise nasjonale og internasjonale kunstnere innen film, billedkunst, fotografi og scenekunst. Kunst som gir mulighet for en dypere kobling til, og refleksjon rundt egen seksuell utvikling og utforsking, sier administrerende festivalsjef Sara Vienna.

– Vi har et ønske om å skape en plattform for erotiske kunstnere. Kunst og kultur som setter fokus på grensesetting, likestilling og samtykke, sier Vienna til Blikk.

Administrerende festivalsjef Sara Vienna.

Festivalen har rom for samtaler og debatter, alt fra hvordan snakker vi med barn om seksualitet, og hvordan gir vi barn de riktige verktøyene i forhold til å navigere felt som grensetting, om intimitet og representasjon i porno, til sexfester og grensesetting, og hiv og sex.

– Der nettopp for å kunne gjøre en endring både for oss voksne og for de kommende generasjonene, i forhold til rollemodeller, hvordan vi snakker om sex og bevisstgjøring rundt porno og mainstream media, sier Vienna.

Festivalen har faglige samarbeidspartnere, som FRI, HivNorge, Sex og Politikk, som alle synes dette er viktig. Oslo kommune er med å finansiere festivalen.

 – For oss er det en bekreftelse på at vi gjør noe riktig. At dette ikke bare handler om sexfest og porno.

 Det er et bredt utvalg filmer på programmet, fra dokumentarer til erotiske filmer.

– I tillegg er det erotisk kunst. Vi har et virtuelt galleri med kunst av kunstnere fra hele verden, og siden det er virtuelt kan også de som ikke kan delta på festivalen se utstillingen.

"Impregnation Nation" (2020) av Erica Lust ser du på OsloErotic Film & Art Festival på SALT lørdag 9. september.

Festivalen arrangeres på SALT i Oslo, en arena som har gjort seg gjeldende som en viktig scene for queer kultur.

– Det fine med SALT er at det er så mange rom og scener. Det betyr at vi kan tilby forskjellige arenaer og favne bredt.

Alle som jobber på SALT har gjennomgått samtykke- og mangfoldskurs i regi av Evrysome konsulentbyrå.

– Det ble veldig godt mottatt. Vi som arrangører mener det er viktig fordi vi er opptatt av å skape kultur som er samtykkebasert, basert på respekt og mangfold.

Festivalens målgruppe er like bred og mangfoldig ifølge Vienna.

– Folk fra 20 til 65, eller eldre. Men det er nok en spisset målgruppe som er mer mainstream enn de som ellers bruker de erotiske scenene og de queere møteplassene. Vi vil at de også skal komme selvsagt. Men vi ønsker ikke å være et ekkokammer. Vi håper å treffe «Grete 36 med fire barn» eller «Håkon 62, singel». Vi må kunne treffe de også, slik at vi kan snakke med dem om denne tematikken.

Fullt program og info: osloerotic.com

 

 

Powered by Labrador CMS