Helse

Esben Esther Pirelli Benestad får ikke medhold i å få tilbake full legeautorisasjon

Benestad ble fratatt autorisasjonen i fjor, med begrunnelse i «vesentlig mangel på faglig innsikt», «uforsvarlig virksomhet» og «vesentlige pliktbrudd».

Esben Esther Pirelli Benestad får ikke tilbake sin fulle autorisasjon som lege.
Publisert

Esben Esther Pirelli Benestad var ikke enig i at hens legeautorisasjon skulle begrenses. Anken endte med tap, skriver NRK.

– Retten kommer til at helsepersonellnemndas vedtak om at Benestads autorisasjonsbegrensning er gyldig, og Staten ved Statens helsepersonellnemnd frifinnes, heter det i dommen gjengitt av NRK.

Benestad ble fratatt autorisasjonen i fjor, med begrunnelse i «vesentlig mangel på faglig innsikt», «uforsvarlig virksomhet» og «vesentlige pliktbrudd».

Statens helsepersonellnemnd vedtok i juni at full tilbakekalling var en for streng reaksjon. I et oppfølgingsvedtak setter Helsetilsynet en rekke betingelser. Benestad må bevise kompetanseheving innen blant annet journalføring, utredning av pasienter og rekvirering av vanedannende legemidler.

Benestad har i 37 år tatt imot klienter som har henvendt seg om kjønnsinkongruens. Vedtaket til tilsynsmyndighetene betyr at Benestad ikke lenger kan skrive ut hormoner til kjønnsbekreftende behandling.

– Jeg har fulgt nasjonale og internasjonale føringer i alt jeg har gjort, har hen tidligere uttalt.

Powered by Labrador CMS