Skeive familier

EU-land er forpliktet til å anerkjenne regnbuefamilier

Likekjønnede foreldre og deres barn må anerkjennes som familier i hele EU, slår EU-domstolen fast i en historisk dom.

Regnbuefamilier i paraden under Oslo Pride 2014. EU slår nå fast at alle barn av likekjønnede foreldre har rett til å anerkjennes i unionens medlemsland, selv når de er statsborgere i land som ikke anerkjenner likekjønnede som juridiske foreldre.
Publisert Sist oppdatert

.

Hvis ett land anerkjenner et foreldreforhold til et barn, må hvert medlemsland gjøre det samme for å garantere barnets rett til fri bevegelse. Dette ble slått fast i EU-domstolen (CJEU) tirsdag 14. desember.

EU-domstolen krever nå at alle land i unionen forplikter seg til å innvilge ID-kort eller pass til barn født av likekjønnede foreldre, selv i de landene som ikke anerkjenner likekjønnede foreldre.

.

Sara kunne ha blitt statsløs

EU-domstolens konklusjon kom fram i behandlingen av saken om Sara, som er barn av to mødre. Den ene moren, Kalina Ivanova, er bulgarsk statsborger, mens Jane Jones er britisk statsborger. Sara ble født i Spania i 2019, men fordi ingen av foreldrene er spanske statsborgere, betyr det at Sara ikke har krav på spansk statsborgerskap.

Bulgaria anerkjenner ikke likekjønnede foreldre og Sara kunne derfor ikke overta Ivanovas statsborgerskap. Hun ble heller ikke anerkjent som britisk statsborger, fordi Jones ikke kan overføre sitt britiske statsborgerskap, da hun selv ble født i Gibraltar.

Som resultat var Sara i fare for å bli statsløs, uten tilgang til statsborgerskap og ute av stand til å forlate familiens bostedsland, Spania. Sara hadde heller ingen personlige dokumenter, noe som begrenset hennes tilgang til utdanning, helsetjenester og sosiale tjenester.

EU-domstolen avgjorde at Sara nå har rett til et bulgarsk statsborgerskap, selv om landet ikke anerkjenner likekjønnet ekteskap eller samboerskap.

.

Etterlengtet avklaring

I en tale tirsdag etter kjennelsen sa Arpi Avetisyan, leder for rettssaker ved NGO ILGA-Europe at «dommen har brakt en etterlengtet avklaring om at foreldreskap etablert i en EU-medlemsstat ikke kan forkastes av en annen, under påskudd av å beskytte nasjonal identitet.»

Avetisyan sa også at ILGA «ser fram til å se regnbuefamilier nyte sin rett til bevegelsesfrihet og andre grunnleggende rettigheter på lik linje med alle» og understreket viktigheten av at dommen iverksettes med umiddelbar virkning.

«Ikke bare for Sara og familien hennes, men for andre familier som står overfor lignende kamper over hele EU.»

Domstolen slår fast at avgjørelsen er endelig og at saken ikke kan ankes.

Saras foreldre uttrykket at de er «henrykte over avgjørelsen» ikke kan vente med å få dokumentasjonen på plass, slik at de kan besøke familiene sine etter to år:

«Det er viktig for oss å være en familie, ikke bare i Spania, men i alle land i Europa, og til slutt kan det skje. Dette er et etterlengtet skritt foran oss, men også et stort skritt for alle lhbt-familier i Bulgaria og Europa»

Powered by Labrador CMS