Hatkriminalitet

– Politiet trenger å lære

– Vi krever at politietaten som helhet må sørge for å ha nødvendig og tilstrekkelig kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold og hatkriminalitet, sier Inge Alexander Gjestvang.

Publisert Sist oppdatert

Politiets innbyggerundersøkelse i 2021 viser at 80 prosent av den norske befolkningen har høy tillit til politiet. En undersøkelse av skeives inntrykk og opplevelse av politiet som ble igangsatt og gjennomført under og etter Oslo Pride 2022, viser at bare tre av ti skeive har tillit til politiet. Over 10 000 respondenter svarte på undersøkelsen, og 30 prosent oppgir at de har lav eller liten tillit til politiet.

På bakgrunn av dette inviterte Politidirektoratet skeive organisasjoner til dialogmøte. Hensikten var å bedre tilliten til etaten.

Mørketallene når det gjelder hatkriminalitet er store, de fleste saker som anmeldes henlegges og altfor mange skeive melder om lav tillit til politiet. Skeive organisasjoner spør seg om politiets evne og vilje til å sikre lhbt+befolkningen trygghet.

På dialogmøtet der FRI og flere andre skeive organisasjoner deltok sto styrking av politietatens kompetanse og kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold og hatkriminalitet på dagsorden.

– Vi synes møtet var positivt, og vi opplever at vi blir lyttet til. Men vi reagerte på at ingen fra ledelsen i Politidirektoratet deltok. Det forventer vi på disse møtene, påpeker FRI-lederen.

FRI-leder Inge Alexander Gjestvang.

Ifølge Gjestvang gikk mesteparten av møtet til politiets presentasjon av planlagte aktiviteter i oppføling av handlingsplanen for 2022 -2025 der mangfold overfor minoritetsgrupper er blant satsningsområdene.

– Det er positivt at det arrangeres en webinarrekke i regi av FRIs tiltak Rosa kompetanse justis, men samtidig er det vanskelig å vite hvor mange som vil delta på kursing som ikke er obligatorisk, sier, sier Gjestvang.

– Vi er opptatt av hva Politidirektoratet gjør for å sikre at kompetansen når ut til de som trenger det mest.

– Hvordan opplever skeive å bli møtt av politiet når de anmelder hatkriminalitet?

– Vi mangler systematisk kunnskap. Men all erfaring tilsier at det er ulike opplevelser når det gjelder både hvordan politiet møter og ivaretar fornærmede, og om de følger opp anmeldelsen i ettertid. Mange saker blir henlagt.

– Opplever FRI at det er regionale forskjeller eller forskjeller mellom ulike politidistrikt når det gjelder håndtering av hatkriminalitetsaker?

– Nei, det varierer fra sak til sak. Det viser at det er viktig at alle i politiet har kompetanse.

Ifølge Gjestvang må kompetansehevingen gjelde på alle nivåer, og det bør sørges for at den er tilstrekkelig forankret på ledernivå for å få nødvendig forankring nedover til hele politiet.

– Hvordan ser dere for dere at det skal skje?

– Vi mener at hvert politidistrikt i landet må kurses, og at Rosa kompetanses webinarer ikke skal være det eneste tilbudet, men suppleres med fysiske kurs der ansatte deltar med kolleger, sier Gjestvang.

Han peker på at webinarer ofte appellerer til de som allerede er interessert i temaet, og at fysiske kurs som avholdes for avdelingen i fellesskap med andre kolleger, sikrer at kunnskapen når alle.

– Siden ingen fra ledelsen deltok vil det også være interessant å få vite hvordan punktet om kompetansehevingen i handlingsplanen er forankret internt i Politidirektoratet, påpeker Gjestvang.

Powered by Labrador CMS