Trans

Sykehus felt i Diskrimineringsnemnda

En pasient med kjønnsinkongruens opplevde at helsepersonells feil bruk av pronomen grenset til trakassering og klagde saken inn til Diskrimineringsnemnda. – Vi er positive til at Diskrimineringsnemnda har tatt en grundig vurdering av denne saken, sier FRI-leder Inge Alexander Gjestvang.

Leder for FRI, Inge Alexander Gjestvang, er fornøyd med Diskrimineringsnemndas konklusjon om at sykehuset handlet i strid med diskrimineringsloven.
Publisert

Pasienten, som har vært i behandling flere ganger ved samme avdeling, hadde gjort personalet oppmerksom på hvilket pronomen hun bruker, likevel opplevde hun å bli feilkjønnet.

Ifølge Diskrimineringsnemnda har feil bruk av pronomen skjedd muntlig, foran andre pasienter og i skriftlige epikriser. Til tross for at pasienten flere ganger har gjort sykehusledelsen oppmerksom på feil bruk av pronomen, førte ikke det til endringer. Det ble ikke igangsatt tilstrekkelig tiltak for å forhindre trakassering selv om helsepersonell bør være særlig bevisst på hvordan de møter pasienter med kjønnsinkongruens.

Pasienten tok kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet som sendte et veiledningsbrev som ble vist til sykehusledelsen. Ifølge Diskrimineringsnemnda ble det utarbeidet informasjonsskriv som ble sendt til hele avdelingen. Pasienten opplevde likevel å bli feilkjønnet da hun kom tilbake i behandling.

Diskrimineringsnemnda har behandlet saken og konkluderer med at sykehuset har brutt plikten til å forebygge diskriminering. Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger arbeidsgivere å forebygge og søke å hindre trakassering.

Leder i FRI Inge Alexander Gjestvang sier til Blikk at det er bra at Diskrimineringsnemnda har gjennomført en grundig behandling av saken.

– Vi er positive til at Diskrimineringsnemnda har tatt en grundig vurdering av denne saken, og kommet til konklusjonen om at kvinnen ble urettmessig behandlet av sykehuset, sier Gjestvang.

Mangelfull forebygging

Ifølge Diskrimineringsnemnda foreslo pasienten som et ledd i igangsetting av tilstrekkelig tiltak, at sykehuset skulle leie inn Rosa Kompetanse. Noe som ble avslått av økonomiske saker.

Pasienten fulgte da opp med et forslag om å kontakte Esben Esther Pirelli Benestad som kostnadsfritt kunne komme og fortelle om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det ble ifølge Diskrimineringsnemnda besvart med at «alle ikke må kunne alt».

Diskrimineringsnemnda skriver at: «Et slikt svar viser at det ikke har blitt gitt nok opplæring i hvilke holdninger arbeidsplassen skal fronte, og er et tydelig tegn på mangelfull forebygging av trakassering.»

Sjokkerende

FRI finner sykehusets begrunnelse for å avslå muligheten for kompetanseheving sjokkerende.

– Vi er rystet over å lese sykehusets grunnlag for å ikke motta bistand fra Rosa kompetanse eller Esben Esther Pirelli Benestad. Det at sykehuset ikke ønsker å motta gratis bistand eller innhente informasjon om pris på bistand vitner om en arroganse og ansvarsfraskrivelse når det gjelder å ivareta pasientenes ve og vel, sier Gjestvang til Blikk.

Powered by Labrador CMS