Hva kaller du et skeivt kunst- og kultursenter?

Nå kan du gi senteret navn.

Publisert Sist oppdatert

– Alle kan komme med innspill! Vi vil slippe til enhver som har noe på hjertet og ønsker å delta. Dette senteret skal bli et samlingspunkt for alle i – og omkring – det skeive miljøet, sier prosjektleder Frederick Nathanael.

Senterets prosjektgruppe har arbeidet med å utvikle planene for et skeivt kultursenter i lang tid. Hensikten er å skape en arena der skeive aktører, organisasjoner og et mangfoldig publikum kan møtes, skape og oppleve skeiv kultur, hele året rundt.

Med heiarop fra en samlet skeiv bevegelse, Kulturrådet og Oslo kommune, har planene skutt fart. Og nå er det på tide å døpe senteret.

Hva skal senteret inneholde?

Senteret tar mål av seg til å bli et knutepunkt for ulike segmenter av skeiv kunst, kultur og aktivisme, delt inn i fire soner; atelier, aktivitet, formidling og utstilling. Dørene skal være åpne for alle, med bl.a. lavterskel aktivitetstilbud, kafé, verksteder, debatter, konserter, utstillinger og bokhandel.

– Her åpner vi for at de minste skeive produsenter, aktører og kunstnere, som befinner seg i startgropen eller idéutviklingsfasen, har et sted å møte erfarne og etablerte aktører. Et sted de kan komme for å lære av andre, utveksle tanker, ta i bruk fasiliteter og teknisk utstyr, produsere og formidle, sier Frederick Nathanael.

Et samlingspunkt

Kulturinstitusjoner er viktige arenaer for sosial endring og verdiskapning. Spørsmål om kjønn, likestilling og mangfold er underbelyst i norsk kulturformidling. Det finnes få trygge møteplasser for LHBT-populasjonen, utover skeive utesteder og kortvarige Pridefestivaler.

– Andre minoriteter har gjerne tilgang på permanente sosiale arenaer og ressurssentre, det er på tide at skeive også får dette, og at senteret er laget av og for oss, sier han og legger til,
– Lokasjon er viktig og utredes grundig. Vi er i dialog med Kulturetaten og private aktører for å finne rett adresse.

Nå kan du sende inn forslag til navn på nett frem til 30. mai. Send inn ditt navneforslag via skjema på nett: etskeivtkultursenter.com eller per e-post: gisenteretetnavn@gmail.com

Powered by Labrador CMS