Politiet

Politimester: – Vi må lytte og lære

En ny nettundersøkelse skal kartlegge lhbt+miljøets tillit til politiet. – Vi vil benytte innsikten til å finne ut av hvilken tillit disse miljøene har til politiet generelt, sier Ida Melbo Øystese, politimester i Øst politidistrikt til Blikk.

Ida Melbo Øystese er politimester i Øst politidistrikt. – Politiet ønsker å ha en kontinuerlig dialog med det skeive miljøet, sier hun til Blikk.
Publisert Sist oppdatert

For kort tid siden begynte en undersøkelse fra politiet å sirkulere på nett. Undersøkelsen, som er anonym, har som hensikt å gi politiet «mer kunnskap om hvordan bli et bedre politi for LHBTIQ+-innbyggere i Norge».

Her oppfordres skeive til å svare på spørsmål som «Hvilken tillit har du til at politiet ivaretar behovene til LHBTIQ+ innbyggere i Norge?» og «Hva er din mening om at politiet deltar på Pride-arrangementer?».

– Vi vil benytte innsikten til å finne ut av hvilken tillit disse miljøene har til politiet generelt, hvilken oppfatning og opplevelse de har av de tjenestene vi har levert – og det viktigste av alt; hvilke forventninger har de til politiet i fremtiden, sier Ida Melbo Øystese, politimester i Øst politidistrikt til Blikk.

Kritisert etter skytingen

I tiden etter skyteepisoden utenfor Osloutestedene London Pub og Per på Hjørnet 25. juli har politiet stått i hardt vær. Blant annet har flere vært kritiske til politiets anbefalinger om å avlyse pride- og solidaritetsarrangementer over hele landet. Mandag 27. juni trosset tusener av Osloborgere politiets anbefaling om å avlyse solidaritetsmarkeringen på Rådhusplassen.

– Politiet ønsker å ha en kontinuerlig dialog med det skeive miljøet slik at vi kan levere bedre tjenester. Vi må lytte og lære – involvere de - og ikke minst bygge opp kunnskap og kompetanse i politiet rundt hvilke spesielle utfordringer disse miljøene står i.

Vil skeive faktisk bli tryggere gjennom arbeidet politiet gjør, blant annet gjennom den seneste undersøkelsen? Politimesteren tror dette er et viktig steg på veien.

– Vi ønsker at det skal oppleves som trygt å kontakte politiet, og at de som utsettes for hatkriminalitet anmelder dette til oss, sier Melbo Øystese.

– Må øke andelen ansatte fra underrepresenterte grupper

– Politiet jobber systematisk og dedikert over tid for å bli bedre på disse områdene, og har blant annet lansert en egen handlingsplan som skal bidra til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet, og et åpent og inkluderende politi som bygger gode relasjoner til alle deler av befolkningen.

For å oppnå dette må politiet gjenspeile befolkningen og være en attraktiv arbeidsplass for alle, mener Øystese.

– Vi må øke andelen ansatte fra underrepresenterte grupper og øke mangfoldsforståelsen hos ledere. Vi må også sikre at hele politiet har god kompetanse og kunnskap om mangfold, slik at politiet opptrer og kommuniserer rettferdig og respektfullt overfor innbyggere og samarbeidsaktører i alle situasjoner. Dette er et arbeid som vil gå over flere år, og som er viktig for at politiet skal kunne løse sitt samfunnsoppdrag på en god måte fremover.

Vil involvere skeive

Undersøkelsen ble laget i forbindelse med politiets prosjekt «Innbyggerstemmen», forteller Melbo Øystese. Dette arbeidet skal blant annet se på hvordan politiet kan involvere innbyggere som en «medprodusent» i alt fra forebygging, etterforskning, utvikling av tjenester, strategi og satsningsområder.

– Formålet med dette arbeidet er at vi skal bli flinkere til å involvere innbyggerne i utviklingen av tjenestene våre. Vi gjør dette for å levere bedre på samfunnsoppdraget vårt. Sammen med egen erfaring, forskning og data samt stemmen fra innbyggerne gir det oss muligheten til å jobbe enda mer kunnskapsbasert, sier Melbo Øystese.

Powered by Labrador CMS