«Forby homoterapi nå! Regjeringa må få ut finger’n!»

Homonettverket i Arbeiderpartiet reager kraftig på at regjeringen har gått fra å love et forbud mot homoterapi til å si at de utreder et «eventuelt forbud».

Publisert Sist oppdatert

Mellom 2016 og 2019 falt Norge fra andre- til femteplass på ILGAs (The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Organization) Rainbow Map, en årlig undersøkelse som rangerer land etter hvor formelt likestilte de er for LHBTI-personer.

Jon Reidar Øyan, leder Homonettverket i Arbeiderpartiet

En av grunnene til dette er manglende forbud mot konverteringsterapi, eller såkalt homoterapi. Konverteringsterapi omfatter handlinger som har til hensikt å endre personers kjønnsidentitet og seksuelle orientering.

EU-parlamentet oppfordret i 2018 sine medlemsland å innføre et forbud mot denne praksisen og anbefalte dette for sine medlemsland. Flere land, blant dem Tyskland, Malta, Ecuador, Brasil og Taiwan, har allerede innført et forbud, men altså ikke Norge. FNs uavhengige ekspert på beskyttelse mot vold og diskriminering basert på seksuell legning og kjønnsidentitet, Victor Madrigal-Borloz, la i 2020 frem en ny rapport for FNs menneskerettighetsråd, der det ble bedt om et globalt forbud mot konverteringsterapi.

Arbeiderpartiet foreslo et forbud i 2019. Stortinget stemte ned forslaget om at regjeringen skulle utforme et slikt lovforbud og komme tilbake til Stortinget med en konkret lovparagraf. I stedet ønsket regjeringspartiene å utrede behovet for et lovforbud.

I desember 2019 lovet daværende likestillingsminister Trine Skei Grande et homoterapiforbud i løpet av våren 2021.

Nåværende likestillingsminister Abid Raja uttalte i november 2020 følgende: «Per nå kan ikke regjeringen fastslå når dette arbeidet blir ferdigstilt. Covid 19-situasjonen har medført noen forsinkelser i arbeidet. Et eventuelt lovforslag vil bli sendt på høring på vanlig måte. – Konverteringsterapi, og et eventuelt forbud mot dette, reiser mange og vanskelige juridiske problemstillinger.»

Vi i Homonettverket reager kraftig på at regjeringen nå har gått fra å love et forbud til å si at de utreder et «eventuelt forbud». Per mars 2021 er det fortsatt usikkert når utredningen er ferdig og om regjeringen i det hele tatt kommer til å fremme en sak til stortinget hvor de foreslår et forbud.

Homonettverket i Arbeiderpartiet forventer nå at regjeringen får fortgang i utredningsarbeidet og kommer med en forpliktende dato for ferdigstillelse, slik at et lovforbud mot denne skadelige praksisen kan komme på plass så raskt som mulig.

Teksten over ble vedtatt som en uttalelse på årsmøtet til Homonettverket 2. Mars 2021.

Jon Reidar Øyan, leder Homonettverket i Arbeiderpartiet

Powered by Labrador CMS