Meninger

«Når det som skal samle oss splitter oss»

«Årets Arctic Pride Pride-parade hadde en seksjon og parolen «Fritt Palestina». Hvordan og hvorfor havnet en væpnet konflikt mellom Israel og Hamas i en prideparade for skeive rettigheter i Tromsø?», spør Karl-Johan Bruun-Olsen.

Karl-Johan Bruun-Olsen.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en kronikk. Teksten står for skribentens regning.

Det har neppe noe med LHBT+ rettigheter å gjøre. Det skaper splittelse når kontroversielle politiske budskap blandes inn i vår samlende kamp for LHBT+ rettigheter. Splittelsen starter med at man legger andre politiske budskap inn en prideparaden enn kampen for LHBT+ rettigheter som er det som samler oss. Splittelsen fortsetter og forsterkes i forhold til man er enig eller uenig i innholdet av andre politiske saker som blandes inn i prideparaden utover kampen for LHBT+ rettigheter – i dette tilfellet den politiske markeringen for «Fritt Palestina».

 Prideparaden er og må forbli forbeholdt LHBT+ rettigheter nasjonalt og internasjonalt. Hvis ikke gir vårt demonstrasjonstog - prideparaden - ingen mening- ei heller noen funksjon. Budskapet, målet og oppslutningen med prideparaden svekkes. Det finnes 1. mai, 8. mars og separate politiske markeringer for andre politiske kamper og markeringer.

Rettighetskamper har parallell historie med kampen for LHBT+ rettigheter, men de hører nødvendigvis ikke inn i vår prideparade for LHBT+ rettigheter. De som er nærmest LHBT+ kampen, er trolig kvinnefrigjøring og kampen mot rasisme samt andre områder innen menneskerettigheter. Universelle kamper på tvers av partipolitiske uenigheter, kulturelle skillelinjer og land uansett styreform. Det vil si kamper for rettigheter man kan samles om hvis man legger annen politisk uenighet til side. Jeg tror det er en god politisk metode å drive verden framover på slik at verden blir bedre for flest mulig. 

Å samles i ulike LHBT+ organisasjoner og gå i prideparade er nettopp det å legge annen politisk uenighet bort, og samles om det vi er enige om for å drive nettopp LHBT+ kampen framover til en bedre verden på akkurat dette saksområdet. Det er slik jeg kunne samarbeide og jobbe sammen med andre på tvers av partipolitiske skillelinjer aktivt i kampen for LHBT+ rettigheter i over 30 år. Noe annet ville vært umulig, og vi ville høyst trolig ikke ha kommet så langt som vi er kommet i Norge i dag innen kampen for LHBT+ rettigheter hvis vi ikke la annen politisk uenighet til side til fordel for det vi er enige om.

Israel beskyldes for Pink Washing gjennom sin positive holdning til LHTB+ personer og det er meget mulig sant, men faktum er at LHBT+ personer i Israel har det radikalt mye bedre enn andre land i dette området. Israel er liberal i forhold til LHBT-personer. De står fremst på dette området i hele Midtøsten. Israels bruk av regnbueflagget i sin propaganda i forhold til denne krigen er vi sikkert enige om er helt forkastelig – jeg tror heller ikke skaperen av regnbueflagget Gilbert Baker ville ikke ha likt det.

Hamas holdning til LHBT+ personer og rettigheter er ikke helt god eller slik vi ønsker. I likhet med de fleste land i Midtøsten er det vel kanskje ikke å ta for hardt i å si det er ikke helt ok med LHBT+ rettigheter i Midtøsten eller Hamas kontrollerte Gaza. Så hvorfor «Fritt Palestina» i en prideparade i Tromsø? Det kan neppe være for å støtte LHBT+ rettigheter i det aktuelle området, fordi disse rettighetene ville høyst trolig blitt fjernet om Hamas fikk sin vilje om å utradere staten Israel. Det er heller ikke LHBT+ rettigheter krigen mellom Israel og Hamas handler om – denne krigen har ingenting med LHBT+ rettigheter å gjøre selv om Israel har forsøkt på det gjennom etter min mening misbruk av vårt kjære regnbueflagg i denne krigen i sin propaganda.

For å gjøre det helt klart, jeg hadde skrevet det samme innlegget om det var en seksjon i prideparaden i Tromsø som støttet Israel i denne krigen.

Dere som hadde seksjonen «Fritt Palestina!» i vår LHBT+ parade i Tromsø splitter oss – det er leit, synd og skadelig for å samle flest mulig i kampen for LHBT+ rettigheter. Ikke ødelegg mer nå i forhold til det vi har benyttet veldig mange år å bygge opp – dere har ødelagt nok nå. Tenk dere om – det er en tid for alt.

 

 

Powered by Labrador CMS