Urix

Svensk lov om endring av juridisk kjønn får kritikk: – En stor skuffelse

Regjeringen kaller det nye lovforslaget for en «forbedret mulighet til å endre kjønn». Svenske lhbt+organisasjoner er kritiske.

Leder i den svenske lhbt+organisasjonen RSFL, Trifa Shakely, er skuffet over den svenske regjeringens nye forslag til lov om endring av juridisk kjønn. – Transpersoner vil fortsatt måtte gå til helsevesenet for å få tillatelse, sier Shakely.
Publisert Sist oppdatert

Den svenske regjeringen har lagt fram et nytt lovforslag som skal erstatte to eldre lover om endring av juridisk kjønn. Regjeringen kaller det nye lovforslaget for en «forbedret mulighet til å endre kjønn».

– Sverige har verdens første – og dermed også verdens eldste – kjønnsidentitetslov. Det er nå tid for en modernisering. Vi trenger et nytt lovverk som deler juridisk kjønn og inngrep i kjønnsorganene i ulike lover og som er basert på den enkeltes oppfatning av seg selv, sier sosialminister Lena Hallengren.

Sosialminister Lena Hallengren presenterte nylig lovforslaget om juridisk endring av kjønn som en forenkling av dagens lovverk.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter (RFSL) og RSFL Ungdom ønsker regjeringens vilje til endring av loven velkommen, men er kritiske til flere deler av lovforslaget.

Må gjennom medisinsk undersøkelse

Forslaget vil erstatte loven om endring av kjønnet man står oppført som i folkeregisteret og loven om enkelte kirurgiske inngrep i kjønnsorganer. I lovforslaget senkes aldersgrensen for å endre juridisk kjønn fra 18 til 16 år.

Organisasjonene peker blant annet på at regjeringen har valgt å beholde kravet om medisinsk undersøkelse av en autorisert lege eller psykolog før man får lov til å søke om endring av juridisk kjønn.

– Det er kjærkomment at regjeringen endelig handler. Men transpersoner vil fortsatt måtte gå til helsevesenet for å få tillatelse til å endre juridisk kjønn, noe som er en stor skuffelse, sier leder i RSFL, Trifa Shakely.

RSFL og RSFL Ungdom mener det er bekymringsverdig at transpersoners egen identifikasjon ikke være styrende for skifte av juridisk kjønn. I forslaget er også aldersgrensen for når det blir mulig å søke om endring av juridisk kjønn satt til 16 år, mot tidligere forslag på 12 år med verges tillatelse.

Regjeringen frykter misbruk av loven

I forslaget skriver regjeringen at de på nåværende tidspunkt ikke kan «utelukke at et system som bygger på selvbestemmelse kan komme til å misbrukes».

Med dette sier regjeringen at risikoen for misbruk av muligheten til å endre juridisk kjønn veier tyngre enn at den enkelte fullt ut kan bestemme over sitt juridiske kjønn, mener RSFL. De henviser til at erfaringer fra andre land som har innført lovgivning basert på egenidentifikasjon, som Norge og Danmark, i liten grad viser misbruk.

– Vi er ikke fornøyd med forslaget. Rettigheter tar lang tid å bygge opp. Vi vil fortsette arbeidet for et lovverk som fullt ut bygger på egenidentifikasjon, sier RFSL Ungdoms forbundsformann Elias Fjellander.

Regjeringen har fremmet den nye «kjønnsidentitetsloven» for det svenske lovrådet, som er siste instans til å vurdere lovforslag før de kan fremmes for Riksdagen. Lovforslagene foreslås å tre i kraft 1. oktober 2024.

Powered by Labrador CMS