Skeivt kulturår

Fra glansbilder til naken kamp med engler

– Da jeg var ung fikk jeg høre at man måtte velge mellom å være kristen og homofil, sier billedkunstner Trygve Skogrand. Nå stiller han ut under Queer Spirit i Stiklestad kultursenter.

Trygve Skogrand «Paradise Lost and Regained».
Publisert

Sist billedkunstneren Trygve Skogrand stilte ut i Trøndelag var det i Vår Frue kirke i Trondheim, med en stor utstilling av verker hvor Jesus var klippet ut fra gamle glansbilder og plassert inn i travle Trondheimsgater. Disse bildene handlet om møtet mellom det hellige og hverdagen.

Denne sommeren stiller Skogrand ut verker om et helt annet møte: Møte mellom det kroppslige og det åndelige.

Unik utstilling

Verkene stilles ut på Stiklestad kultursenter i forbindelse med at kunstnerfellesskapet PrideArt er valgt til årets Olsokkunstner. Tittelen for utstillingen er Queer Spirit – fortellinger om skeiv tro, spiritualitet og meningen med livet. Det er en helt unik utstilling: i trøndersk sammenheng, og i nasjonal sammenheng. Det er den største utstillingen av skeiv kunst noensinne i Trøndelag og en av den mest mangfoldige kunstutstillinger som er vist i Norge.

De deltakende kunstnere ble utfordret til å vise kunst omkring sin tro, og for Trygve Skogrand er det sammenhengen mellom kropp og det hellige som er tema i serien «Paradise Lost and Regained».

Trygve Skogrand «Paradise Lost and Regained».

Hellighet i en naken kropp

I serien som Trygve Skogrand stiller ut på Queer Spirit utstillingen, bruker kunstneren fotografier av sin egen nakne kropp som en arketype på det sårbare, himmelstrebende mennesket. Fotografiene er kombinert digitalt med Gustave Doré sine 1800-talls illustrasjoner til Dantes «Inferno» og Miltons «Paradise Lost».

Doré var selv en mann som aldri ble gift, ble forfulgt av rykter om homoseksualitet, og hans dramatiske kobberstikk er fylt av forvridde, pinte nakne menn som vrir seg i fordømt smerte.

– Disse verkene passer svært godt til å hente symbolikk omkring skeive menneskers jakt og lengsel etter det åndelige, mener Trygve Skogrand.

– Da jeg var ung fikk jeg høre at man måtte velge mellom å være kristen og være homofil. Dette er et absurd valg, som jeg ikke vil gjøre. Jeg tror Gud skapte meg slik jeg er med vilje, han ville ha meg slik. Hvorfor kan jeg bare spekulere i, men jeg kan tenke meg at en liten del av svaret kan være at han ønsker at vi mennesker skal være forskjellige. Fra våre forskjellige ståsteder ser vi ulike glimt av sannheten om hverandre, om livet, om det hellige, om Gud. Derfor er det som kunstner min oppgave å fortelle hva jeg ser her fra mitt skeive ståsted. En av tingene jeg ser, viser jeg i disse nye bildene om kroppslighet og hellighet. For også kroppen er et utrykk for skaperen. Også kroppen bærer spor av det hellige, sier Skogrand.

Et puslespill

I de utstilte verkene tematiserer Skogrand menneskets kamp mellom fordømmelse og lengselen etter himmel, helhet og sammenheng. Selv om disse nye verkene i utgangspunktet virker langt fjernet fra glansbilde-verkene som er vist i Trondheim tidligere, sier Skogrand at de i dypeste grunn omhandler akkurat det samme temaet: sammenhengen mellom skaperen og det skapte:

– Jeg tenker troen må henge naturlig sammen med resten av livene våre: med kroppslivet, med naturen og universet. Det alminnelige og hverdagslige, ja selv det private, nakne og pinlige, henger sammen med det hellige og det oppløftede, og vi forstår dem sannere når vi lar dem møtes. En tro som bare finnes i høymessen på søndag, som bare forholder seg til liturgi og seremonier blir ikke mer enn en halv sannhet. En hverdag som bare består av fornuft, teknologi og underholdning blir ikke engang det. Kropp og sjel, himmel og jord, høytid og hverdag – de er en del av det samme puslespillet. Glimt av sannheten oppstår først når dette møtes – og blir helt, sier Skogrand.

Utstillingen Queer Spirit omfatter verk av 70 kunstnere fra hele landet, og viser over 200 verk, to monumentale, aktivistiske verker utendørs i tillegg til et program med konserter og scenekunst. Utstillingen vises på Stiklestad kultursenter fram til 31. august.

Powered by Labrador CMS