Urix

Transpersoner har betydelig økt selvmordsrisiko

En ny dansk forskningsstudie publisert i det medisinske tidsskriftet JAMA, viser at transpersoner forsøker å ta sitt eget liv nesten åtte ganger så ofte som resten av befolkningen, og at de ender opp med å dø av selvmord 3,5 ganger så ofte som ikke-transpersoner.

Publisert Sist oppdatert

Studien er et samarbeid mellom forskere ved Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebygging (DRISP) under Region Hovedstaden for Psykiatri og Statens Serum Institut (SSI).

Dette er den første studien i verden som beregner nasjonale rater for selvmordsforsøk og selvmord blant transpersoner, og den er publisert i Journal of the American Medical Association (JAMA), et av verdens ledende fagtidsskrifter for helse.

Undersøkelsen var en landsdekkende, registerbasert, retrospektiv kohortstudie som omfatter 6 657 456 danskfødte individer på 15 år eller eldre, bosatt i Danmark mellom 1. januar 1980 og 31. desember 2021.

Transkjønnsidentitet ble identifisert gjennom nasjonale sykehusjournaler og administrative registre over juridisk endring av kjønn. Selvmordsforsøk, selvmordsdødsfall, ikke-suicidale dødsfall og dødsfall uansett årsak i løpet av 1980 til 2021, ble identifisert i nasjonale sykehusinnleggelses- og dødsårsaksregistre. 

I tillegg til selvmordshandlinger belyste studien også dødelighet generelt. Forskerne kunne vise at transpersoner også har doblet dødelighet av andre årsaker enn selvmord. Selv om overdødeligheten blant transpersoner har blitt redusert de siste tiårene, er det fortsatt en betydelig høyere forekomst av selvmordsforsøk, selvmord og andre dødsfall blant transpersoner i Danmark sammenlignet med resten av befolkningen.

«Vi visste fra utenlandske studier at transpersoner har økt risiko for selvmordshandlinger, så det er greit å kunne sette presise tall på forholdet. Transpersoner som har selvmordstanker, kan være mindre tilbøyelige til å søke hjelp fra de eksisterende psykiatriske tjenestene fordi de ikke ønsker at det skal vises i pasientjournalen deres og muligens hindre tilgang til senere behandling. Vi ser på oss selv i Danmark som et ledende land på LHBT+-området, og vi har selvmordsforebyggende behandling som virker, men vi mangler løsninger på dette problemet», sier førsteforfatter av studien, og programleder ved DRISP, Region Hovedstadens psykiatri, Annette Erlangsen.

Forskerne konkluderer med at studien tyder på at transpersoner hadde signifikant høyere forekomst av selvmordsforsøk, selvmordsdødelighet, selvmordsrelatert dødelighet og dødelighet av alle årsaker sammenlignet med den ikke-transkjønnede befolkningen.

 Les mer om studiet her.

 

Powered by Labrador CMS