Meninger

Skeiv Ungdom fortviler over at SV og regjeringen ikke sikrer støtte til livsviktig hjelpetiltak

– Regjeringen og SV har kommet til enighet om statsbudsjettet for 2023. I enigheten som ble presentert tirsdag ettermiddag, ligger det ikke inne noen løsning for Skeiv Ungdoms hjelpetilbud, Ungdomstelefonen. Uten annen finansiering, må Ungdomstelefonen stenge fra januar, skriver Marlen Ramstad, politisk rådgiver i Skeiv Ungdom.

Publisert Sist oppdatert

Dette er skuffende og fryktelig overraskende. Vi har siden oktober forklart og dokumentert hvor avgjørende viktig dette tilbudet er for mange unge skeive. Det er alvorlig at akkurat den gruppen nå ser ut til å bli nedprioritert så brutalt.

Ungdomstelefonens rundt 30 frivillige tok imot over 1300 samtaler på chat, melding og telefon i 2021. Skeiv Ungdom leverte i september en rapport til regjeringen som viser at de som tar kontakt er stadig yngre og sliter med stadig tyngre tanker og utfordringer. Staten har finansiert tilbudet med en øremerking på 850.000 kroner, som plutselig og uten forvarsel ble fjernet i budsjettet for 2023.

I et svar til Stortinget, svarer helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol at hun vil: «...påpeke det finnes en rekke hjelpetelefoner, chat m.v. som gir råd, veiledning og støtte. Vi har et helsevesen i Norge som skal gi nødvendig helsehjelp. I akutte situasjoner, og når det kan stå om liv og helse, er det viktig at mennesker henvender seg til det ordinære hjelpetilbudet som legevakt eller medisinsk nødtelefon 113.»

Vi synes det er trist og uforståelig at statsråden ikke anerkjenner betydningen Ungdomstelefonen har, spesielt i den situasjonen mange unge skeive står i nå. En rapport fra i sommer understreker behovet for akkurat vårt lavterskeltilbud Ungdomstelefonen, som er det eneste tilbudet for unge skeive over hele landet. Vi får stadig flere henvendelser, og de som tar kontakt er stadig yngre. Temaene blir også stadig mer alvorlige.

Rapporten om Ungdomstelefonen viser at det fortsatt er krevende og vondt å være ung og skeiv. Temaene som tas opp blir stadig mer alvorlige. 7 prosent av samtalene handlet om selvmord. I tillegg håndterer tilbudet 150 årlige forespørsler nasjonalt og lokalt av både offentlige og ideelle aktører som ber om faglige innspill og rådgivning med bakgrunn i Skeiv Ungdoms unike likepersonstilbud.

Vi frykter å måtte stenge et tilbud alle ønsker seg og ramme en gruppe alle sier må prioriteres og trenger hjelp. Om enigheten ikke gir oss løsninger, er det eneste håpet at private aktører velger å gripe inn for å sikre tilbudet videre.

Øremerkingen på 850.000 kroner har blitt utbetalt i januar, og blitt brukt frem til januar året etter. Kjernen i Ungdomstelefonens problem har vært at søknadsbaserte ordninger normalt utbetales i april. I overgangen mellom øremerking og en ny ordning, er det dermed fire måneder uten finansiering. Helsedirektoratet har fortsatt ikke informert om - eller opprettet - en ordning som Ungdomstelefonen kan søke midler fra. Signalene fra direktoratet har vær tydelige på at Skeiv Ungdom ikke kan forvente å få midler utbetalt før i april.

Rapporten viser at tilbudet vårt aldri har vært viktigere. Nesten 8 av 10 av de som tok kontakt med Ungdomstelefonen til Skeiv Ungdom, er under 18 år og 22 prosent var under 14 år. På tross av dette er det nå overhengende fare for at Ungdomstelefonen vil være stengt fra og med nyttår. Tusenvis av unge skeive vil miste et viktig tilbud, som gir unik støtte og veiledning om kjønn, identitet, seksualitet og psykisk helse.

Inntil videre svarer våre dyktige frivillige på telefon, chat og melding. Alle har taushetsplikt, og hos oss møter du et trygt rom hvor du kan snakke anonymt om det å være ung, skeiv, usikker eller forelska.

Powered by Labrador CMS