Pride

Ungdom i Vestfold sørget for regnbueflagg på skoler

Etter innspill fra fylkets ungdomsråd vedtok fylkestinget at det skal flagges i hele Pride-måneden på alle videregående skoler i Vestfold i juni.

Publisert Sist oppdatert

I motsetning til skoler i Ålesund, hvor kommunedirektøren har bestemt at skolene i kommunen ikke får heise regnbueflagget under årets Pride-feiring, går Vestfold i en annen retning.

I forkant av behandlingen i fylkestinget 30. april benyttet fylkets ungdomsråd anledningen til å «flagge» sitt syn i bruken av regnbueflagg:

– Vi ønsker at alle skolene våre skal Pride-flagge de dagene skolene er åpne i juni. Regnbueflagget symboliserer fellesskapet og friheten til å selv identifisere sin identitet, kjærlighet og seksualitet, sa Kristine Elise Slettom, elev ved Nøtterøy videregående skole og leder av Vestfold fylkeskommunale ungdomsråd i fylkestinget ifølge nettsiden til Vestfold fylkeskommune.

Behovet for en inkluderende og trygg skole står sentralt. 

– Vi i ungdomsrådet representerer all ungdom i fylket, uavhengig av hvem man er. Derfor ønsker vi å støtte opp om det mangfoldet vi har i skolen, og for å bidra til å minske den usikkerheten som mange kan føle på i ungdomstiden. Vi mener at Pride-flagget er et skritt i riktig retning, for ingen skal trenge å føle seg usikker, sa Slettom fra talerstolen.

Ny omdreining i saken

Fylkesordfører Anne Strømøy påpekte i etterkant av innlegget at slike saker skaper mye engasjement, og ungdomsrådets forslag om at det skulle Pride-flagges på de videregående skolene i hele juni bidro til en omdreining i saken. 

Før behandlingen i fylkestinget var det forslag om at «det skal flagges fra fylkeshuset i Tønsberg i forbindelse med Pride-arrangement».

Dette punktet ble altså utvidet til å gjelde alle videregående skoler i juni med unntak av 7. juni, da Norge markerer unionsoppløsningen fra Sverige i 1905.

Det skal videre flagges i henhold til Norges offisielle flaggkalender.

Det nye flaggreglementet kommer nå på plass etter deling av tidligere fylkeskommune og sørger for felles flaggregler for fylkeskommunale bygninger. 

Lov om «flagging på kommunenes offentlige bygninger» regulerer hvilket flagg fylkeskommunen kan flagge med.

Hovedregelen er at det kan flagges med det norske flagget, det samiske flagget eller fylkesflagg fra fylkeskommunens bygninger, eiendommer og institusjoner

 

 

Powered by Labrador CMS