Terror

– Et angrep på oss alle

– Et angrep på norske verdier, sa Emilie Enger Mehl i sin redegjørelse for Stortinget om Pride-angrepet 25. juni i fjor. Justisministeren lovte å øke skeives sikkerhet framover. – Det er ikke betryggende at hele håndteringsbildet ennå ikke er evaluert, sier Marita Holmeset-Varpe, politisk nestleder i FRI.

– Vi skal rette opp i det som gikk galt i håndteringen. Vi skal intensivere kampen mot trusler og hets mot skeive og utsatte grupper. Vi må slåss mot ekstremistisk ideologi og holdninger som fører til vold. Vi må bekjempe terror, sa justisminister Emilie Enger Mehl i sin redegjørelse for Stortinget i dag onsdag.
Publisert

 – Vi har slått ring om det skeive miljøet. Den ringen skal ikke hat og trusler få trenge igjennom, sa Mehl fra Stortingets talerstol i dag da hun redegjorde for Pride-terroren 25. juni i fjor.

– Et angrep på noen av oss, er et angrep på oss alle, sa Mehl.

Justisministeren tok ordet terror i sin munn fra Stortingets talerstol.

– Vi har reist oss etter terrorangrep før. Vi skal reise oss igjen. Vi skal ikke la ekstremistiske holdninger og hat få vinne fram med splittelse og terror.

Justisministeren sier 25. juni-rapporten påpeker en rekke feil og mangler ved politiets arbeid og beskrev den som «alvorlig og viktig».

– Etter frykt og sinne, må vi vise besluttsomhet og finne løsninger.

Mehl brukte redegjørelsen på å gi en grundig gjennomgang av alle små og større tiltak som enten er foreslått eller allerede iverksatt.

– Noen tiltak kan iverksettes raskt. Andre krever grundigere vurderinger og utredninger, sa hun.

Skal involvere det skeive miljøet

Straks rapporten kom, ga justis- og beredskapsministeren beskjed til Politidirektoratet og PST om at rapporten umiddelbart skal følges opp, og at det skal foreligge en oppfølgingsplan innen utgangen av juni. Første rapportering på planen skal skje innen 15. august.

Justisministeren lovet også at de skeive organisasjonene skal involveres i arbeidet. Tirsdag denne uka hadde justisministeren et nytt møte med de skeive organisasjonene om veien videre.

– Vi vil følge prosessene tett, og forventer å bli involvert. For rapporten har avslørt grunnleggende mangler, ikke bare om oss skeive som trusselutsatte, sier Marita Holmeset-Varpe, jurist og politisk nestleder i FRI. 

Marita Holmeset-Varpe, jurist og politisk nestleder i FRI.

 – Justisministeren og regjeringa må ta ansvar for opprydninga på sikkerhetsfeltet. Våre menneskerettigheter er blitt brutt og handlekraft de neste månedene er avgjørende for om tilliten til justisdepartementet, PST og POD kan bygges igjen. Justisministeren har det overordna tverrsektorielle koordinerings- og tilsynsansvaret for kontraterrorarbeidet. Det er ikke betryggende at hele håndteringsbildet ennå ikke er evaluert, sier Holmeset-Varpe.

 Skal øke skeives sikkerhet

Sist uke ble rapporten fra utvalget som har gransket angrepet i Oslo i fjor sommer, lagt frem. Der beskrives PST og politiets håndtering av terroren, samt tiden før og etter. Rapporten konkluderer med at angrepet i Oslo sentrum kunne vært avverget hvis PST hadde håndtert og vurdert informasjon som tjenesten hadde på en annen måte.

– Det er urovekkende for oss trusselutsatte at regjeringa ikke kan samordne bedre om et så alvorlig tema som evaluering av et terrorangrep. Fram til nå har justisministeren enten skjøvet ansvaret ned på de underliggende etatene, eller sagt at ansvaret er utenfor hennes mandat som justisminister. FRI forventer at justisministeren og regjeringa tar ansvar for etatene som ligger i deres mandat, sier Holmeset-Varpe.

 I dagens redegjøring lovet justisministeren å øke skeives sikkerhet framover.

 – FRI har registrert dette, og forventer å se dette reflektert i statsbudsjettet i form av grep som fører til tetting av kunnskapshull og fenomenforståing i sikkerhetstjenestene. Vi vil følge tett på det videre arbeidet, og det er ikke ordene vi vil måle regjeringen på, det er handlingen, sier FRIs politiske nestleder.

Dobbelt minoritetsstress

Skeiv Verdens generalsekretær Hanne Lyseth var til stede på dagens redegjørelse på Stortinget, samt internmøtet justisministeren hadde med de skeive organisasjonene tirsdag denne uka.

– Det later til at det er en vilje til handling, og en vilje til å vise ansvar for situasjonen og det evalueringsrapporten viser, sier Lyseth til Blikk.

– Samtidig er det veldig generelt det justisministeren kommer med. Hun er i gang med noen tiltak, og det er vi glade for. Så gjenstår det å se hva de tiltakene er.

For Skeiv Verdens målgruppe er det viktig å involveres i eventuelle tiltak.

– Vi vil ha en uforbeholden unnskyldning fra justisminister Mehl. Det er hun som har det øverste ansvaret, sier Hanne Lyseth, generalsekretær Skeiv Verden.
Skeiv Verdens generalsekretær Hanne Lyseth.

– Målgruppen vår består av både doble og triple minoriteter, og også minoriteter som har samme opprinnelse som gjerningspersonen. Det innebærer et helt annet minoritetsstress, som jeg ikke tror myndighetene forstår og anerkjenner, ikke av uvilje, men av manglende kunnskap.

– Manglende kunnskap

På dagens redegjørelse lovet justisministeren at de skeive organisasjonene skal involveres i det videre arbeidet.

– På møtet i går skisserte justisministeren en rekke møter med de skeive organisasjonene, men ut over det har vi ikke fått noen konkrete signaler. I det videre arbeidet er Skeiv Verdens særoppgave å bringe til bords det aspektet med doble og triple minoriteter i denne sammenhengen, og hvilke behov vi har. Alle skeive kjenner på et minoritetsstress, men minoritetsstresset vår målgruppe kjenner på og lever med, er enda sterkere. Og den lave tilliten skeive har til politiet, er enda lavere hos vår målgruppe, sier Lyseth til Blikk.

– Jeg savner at justisministeren, politiet og myndighetene har fokus på det, men jeg tror det rett og slett handler om manglende kunnskap. Vi skal nok komme dit og jeg har gitt beskjed om at Skeiv Verden gjerne tar på oss det arbeidet, sammen med for eksempel FRIs Rosa kompetanse, sier Hanne Lyseth.

 

 

 

Powered by Labrador CMS