Forskning

Nesten én av fem unge skeive i Sverige har vurdert å ta sitt eget liv

I en ny rapport oppgir unge svenske lhbt+personer at de føler seg mindre trygge på skolen, blir utsatt for mobbing, urettferdig behandling og trusler i større grad enn streite jevnaldrende.

Publisert

Det svenske organet for ungdoms- og sivilsamfunnssaker (MUCF) har undersøkt hvordan unge lhbt+personer i Sverige har det i dag. I rapporten «Jeg er ikke alene, det er andre som meg» kommer det fram at unge skeive i Sverige har det verre enn unge som ikke identifiserer seg som skeive.

Tallene er basert på resultatene fra en svensk nasjonal ungdomsundersøkelse, en undersøkelse fra European Union Agency for Fundamental Rights og intervjuer med unge lhbt+personer i landet.

I tillegg til at unge skeive i skolealder forteller om mobbing, trusler og urettferdig behandling på skolen, oppgir unge skeive i arbeidslivet at de oftere enn andre unge har vært arbeidsledige og opplever større sårbarhet i arbeidssituasjoner.

Risikoen for depresjon og selvmordstanker er også større blant unge lhbt+personer. Ifølge MUCFs rapport har nærmere én av fem i undersøkelsene vurdert å ta sitt eget liv.

Dette er hovedfunnene i rapporten:

  • Unge lhbt+personer har dårligere helse enn andre unge, og dette gjelder spesielt psykisk helse
  • Unge lhbt+personer mangler trygghet og arbeidsro på skolen i større grad enn andre unge
  • Mange unge lhbt+personer avstår fra fritidsaktiviteter i frykt for å bli dårlig behandlet
  • Sammenlignet med andre unge er det mer vanlig at unge lhbt+personer blir utsatt for mobbing, trusler og overgrep

– Det krever robuste endringer i holdninger og verdier og aktive tiltak for å gjøre Sverige til et foregangsland for unge LHBTQI-personer. Vi må bli mye flinkere til å motvirke diskriminering, krenkelser og vold på alle nivåer i samfunnet, sier generaldirektør i MUCF Lena Nyberg til svenske QX.

I rapporten presenterer MUCF også en rekke forslag til tiltak innen skole, arbeidsliv og omsorg som kan bedre unge skeives levekår. Blant annet å ikke debattere kjønnsidentitet som et «for eller imot»-spørsmål i klasserommene og ikke dele opp klasser innad etter kjønn.

Powered by Labrador CMS