f.v. John Earhart, Meti Olika, Stephen Adom, Nils-Erik Aasen Flatø og Jens H Älgenäs Eliassen.

Regnbuetelefon gir bedre mental helse

Tilhørighet med det skeive miljøet og kontakt er nøkkelen til å ha det bra viser ny undersøkelse.

Publisert

FRI Oslo og Viken, Skeiv Verden Oslo og Viken, Bamseklubben, HivNorge og Forbundet for transpersoner i Norge lanserte i oktober i fjor Regnbuetelefonen for å motvirke ensomhet blant voksne skeive mennesker.

En ny kartleggings- og brukerundersøkelse viser at det har vært et sterkt behov for Regnbuetelefonen og sosiale tilbud for skeive under Korona-pandemien.

I mars 2021 gjennomførte Regnbuetelefonen en kartleggingsundersøkelse blant lhbti+ personer i Norge. Resultatene fra undersøkelsene bekrefter en antatt realitet: Å ha sosial kontakt med andre skeive personer bidrar til å styrke målgruppens mentale helse.

– Det er lett å undervurdere hva den «enkle» samtalen eller hva det å møte likesinnede betyr for folk. Kontakten og den menneskelige nærheten betyr utrolig mye, sier John Earhart, leder i Bamseklubben.

Regnbuetelefonen er et lavterskeltilbud drevet av frivillige, for skeive folk og har som mål å motvirke ensomhet.

Tilhørighet er nøkkelen

Undersøkelsen, som ble gjennomført i mars, samt de selvrapporterte svarene viser tydelig at respondenter som har mye kontakt med andre skeive personer og som føler tilhørighet til det skeive miljøet i snitt vurderer sin mentale helse som bedre enn folk som har lite kontakt med andre skeive personer.

På samme tid viser en egen undersøkelse blant brukerne av Regnbuetelefonen, gjennomført i februar 2021, at hele 88 prosent av tjenestens telefonvenner (de som aktivt har ønsket seg en person som ringer dem ukentlig) sa seg enige i følgende påstand:

«Samtalene med min telefonvenn styrker min mentale helse».

Resultatet viser at det enkle ofte er det beste: Den enkle samtalen kan bidra til at folk opplever å bli hørt, opplever å bli sett, får muligheten til å høre andres livserfaringer, muligheten til å se en annen person – muligheten til å bygge en ny relasjon.

– Siden vi er flere organisasjoner som samarbeider om dette tilbudet så har vi også frivillige telefonvenner fra flere deler av det skeive miljøet som dekker et stort behov. Enten det er en skeiv med minoritetsbakgrunn, eller en eldre person med tilknytning til Bamseklubben så har vi frivillige som kan passe til det behovet en telefonvenn kan ha, sier Stephen Adom, daglig leder i Skeiv Verden Oslo og Viken.

Bekymring og håp

– Fraværet av fysiske møteplasser nå under koronapandemien gjør oss bekymret, spesielt siden vår målgruppe i utgangspunktet kommer dårligere ut på selvrapportert mental helse enn majoritetsbefolkningen i diverse levekårsundersøkelser, sier Nils-Erik Aasen Flatø, leder i FRI Oslo og Viken.

– Likevel gir det siste året med digitale møteplasser og tiltak som Regnbuetelefonen, og svarene i både kartleggingsundersøkelsen og brukerundersøkelsen nevnt her, oss håp og tro på at innsatsen vår hjelper, sier Flatø Aasen og legger til at digitale møteplasser for folk som av ulike grunner ikke kan delta fysisk, er noe som bør tilbys også etter pandemien.

– Det vi først og fremst ønsker nå, er at alle som ønsker seg noen å snakke med, tar kontakt med oss - for det å snakke sammen, det hjelper.

Powered by Labrador CMS