Forskning

Få transbarn angrer

Amerikanske forskere fulgte over 300 transbarn i fem år. Ved slutten av studien identifiserte 97,5 prosent seg fortsatt som trans.

En paradedeltaker holder en plakat med påskriften «stolt transmor» under Oslo Pride i 2018.
Publisert Sist oppdatert

«Det er mye diskusjon om sosial transisjon i tidlig barndom, enten om det er en god ting eller en dårlig ting. Til tross for at det er mye snakk om det, finnes det overraskende få tall», sier Kristina Olson til CNN.

Hun er professor i psykologi ved universitetet Princeton og har sammen med en gruppe forskere nylig presentert funnene fra en studie av transbarn. De ville finne ut om barna angret på den sosiale transisjonen etter fem år.

En sosial transisjon er overgangen fra å presentere seg som kjønnet man tildeles ved fødselen til å presentere seg som kjønnet man identifiserer seg som.

Av de mer enn 300 transbarna i studien, hadde bare 7,1 prosent av dem retransisjonert minst én gang, altså gått tilbake til å identifisere seg som kjønnet de fikk tildelt ved fødselen eller som ikke-binære.

Frykter angrere

Studien omfatter 317 sosiale transisjoner blant amerikanske barn mellom tre og tolv år. 208 av dem identifiserte seg som transjenter og 109 som transgutter ved studiens oppstart.

«Resultatene tyder på at retransisjoner er sjeldne», heter det i studiens konklusjon. «Vanligvis fortsatte transkjønnede ungdommer som gjennomførte en sosialt transisjon i tidlig alder å identifisere seg på den måten.»

Selv om 7,1 prosent av barna svarte at de hadde retransisjonert minst én gang, betyr ikke dette at alle gikk tilbake til å identifisere seg som kjønnet de fikk tildelt ved fødselen.

Rundt halvparten av barna (3,5 prosent) identifiserte seg som ikke-binære etter fem år. Ved slutten av studien identifiserte rundt 94 prosent seg som binære transpersoner.

Professor håper «bevisene demper offentlig bekymring»

«Disse resultatene gjentar behovet for å tro på barn og ungdom (og voksne) når de hevder og deler kjønnet sitt med de voksne i livet», sier Russ Toomey, professor i familiestudier og menneskelig utvikling ved universitetet i Arizona, til CNN. Toomey var ikke involvert i studien.

«Forhåpentligvis vil disse bevisene dempe ubegrunnede offentlige bekymringer om at flertallet av transkjønnede ungdommer egentlig ikke er transpersoner. Snarere vet transkjønnede barn og ungdom hvem de er, og det overveldende flertallet av disse barna og ungdommene beholder denne identiteten flere år senere.»

Funnene stemmer overens med en tidligere studie som strakte seg over en syvårsperiode og konkluderte at de fleste som gjennomførte en sosial transisjon ikke retransisjonerte.

Powered by Labrador CMS