Helge Ytterøy L'orange.

Høyre vil ha nye retningslinjer: Enklere blodgivning for menn som har sex med menn

– Dette er en tydelig bestilling til Helse- og omsorgsdepartementet, sier Åpne Høyre-leder Helge Ytterøy L’orange.

Publisert

Høyre ønsker forbud mot konverteringsterapi, en nasjonal handlingsplan mot hatkriminalitet, og intensivering av arbeidet mot negativ sosial kontroll. Dette ble klart under helgens landsmøte. I tillegg vil partiet forsterke arbeidet for likestilling og alternative livsvalg i minoritetsmiljøer.

Åpne Høyre-leder Helge Ytterøy L’orange er fornøyd med at Høyre også har programfestet ønsket om nye retningslinjer for blodgivning.

I dag må menn som har sex med menn vente 12 måneder etter siste seksuelle kontakt før de kan donere blod. Høyre vil ha samme regler for denne gruppen som for alle andre.

– Når en karantenetid på seks måneder er definert som trygt for andre grupper, er det ingen grunn til særregler for menn som har sex med menn, sier Ytterøy L’orange.

Enklere blodgivning for menn som har sex med menn

Landsmøtet vedtok Rogaland Høyre og Åpne Høyres forslag om nye retningslinjer for blodgivning. De ønsker objektive kriterier, basert på livsførsel og ikke legning.

Dette vil åpne for at menn som har sex med menn kan donere blod, uten å vente i et år etter siste seksuelle kontakt.

– Alle skal ha trygghet for at blodet i norske blodbanker er rent, smittefritt og ufarlig. Det er alle enig om. Derfor må vi ha klare kriterier som sikrer at alle rasjonelle forholdsregler er tatt for å hindre smitte. Det har vi i Norge, sier Ytterøy L’orange.

Det var Åpne Høyre-lederen selv som fremmet forslaget til landsmøtet i helgen.

– Dette er en tydelig bestilling til Helse- og omsorgsdepartementet når retningslinjene for blodgivning skal revideres.

Seksualitet som tema fra barnehagealder

Høyre går inn for å ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehager. De vil også styrke seksualitetsundervisningen i skolen.

Ytterøy L’orange er glad for at kjønnsmangfold, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk er nevnt i programmet.

– I samarbeid med flere fylker fikk Åpne Høyre inn en styrkning av helhetlig seksualitetsundervisning, herunder reproduktiv helse, kjønnsmangfold, lhbt+, kropp og grensesetting, og å sikre tilstrekkelig lhbt+kompetanse på hver enkelt skole, sier Ytterøy L’orange.

– Vi vet mange unge melder om psykisk uhelse, og at unge skeive i mange tilfeller sliter ekstra. Derfor er Høyres generelle satsing på bedre skolehelsetjeneste og psykologtjenester i kommunen viktige vedtak. Samlet er dette viktige steg for å skape et godt grunnlag for trygge og bevisste barn og unge gjennom oppvekst og pubertet.

Vil oppheve sexkjøpforbudet

Landsmøtet vedtok også forslaget om å oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester. Høyre har i lengre tid vært splittet i saken, men på landsmøtet ble det klart at forslaget skal inn i partiprogrammet. 194 delegater stemte for å oppheve forbudet, mens 145 delegater stemte imot.

Programkomiteens leder, Linda Hofstad Helleland, er en av dem som har uttalt seg negativt til en oppheving av sexkjøpforbudet.

– Jeg mener at dagens lov fungerer godt og er det beste virkemiddelet vi har for å forhindre menneskehandel og utnyttelse av sårbare kvinner. Jeg er redd en oppheving av loven vil føre til økt menneskehandel, sa Helleland på landsmøtet.

Blant de som stemte for forslaget var stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde. Hun mener den nåværende sexkjøploven fører til at færre sexarbeidere tør å anmelde vold og overgrep til politiet.

«Jeg er glad for at Høyre ønsker å fjerne en lov som rammer noen av de mest utsatte i vårt samfunn. Det er lite som tyder på at sexkjøpsloven har redusert det norske markedet for sexkjøp. Snarere tvert imot. Markedet har forsvunnet under jorden, og hjelpeorganisasjoner forteller at stadig flere grupper og former for sexarbeid har etablert seg», sier Tybring-Gjedde til NRK.

Styrker arbeid med lhbt+flyktninger

Helge Ytterøy L’orange er også fornøyd med at Høyre programfester å prioritere blant andre seksuelle minoriteter ved mottak av kvoteflyktninger.

­– Lhbt+personer er ofte flyktninger i dobbel forstand, de har flyktet fra krig eller katastrofer, og er i tillegg utstøtt fra sine egne. Norge kan bidra til at flere av disse ikke blir sittende i leire eller uten oppfølgning. Det er også en del av vårt internasjonale ansvar, sier Ytterøy L’orange.

Et annet gjennomslag på dette området, mener Ytterøy L’orange, er vedtaket om at likekjønnede partnere fra land der det ikke finnes ekteskap og/eller partnerskap, skal kunne søke gjenforening basert på sannsynlighet.

Ytterøy L’orange forteller at landsmøtet har styrket partiets fokus på kvinner og seksuell reproduktiv helse i utenrikspolitikken.

– Vi løfter frem lhbt+personers rettigheter internasjonalt og ønsker at Norge skal ta internasjonalt lederskap for å avkriminalisere homofili globalt. Det er veldig gledelig at Høyre så tydelig definerer dette som viktige saker å jobbe med internasjonalt, sier Åpne Høyre-lederen.

Powered by Labrador CMS