Pride

– Vi heier på kjærligheten, og i våre klasserom er det plass til alle

– Vi undrer oss over hvordan en utdanningsinstitusjon kan ha disse holdningene. Også barn og elever i kristne miljø er skeive, sier Ida Storhaug Fotland, leder for pedagogstudentene ved Høgskulen på Vestlandet.

Publisert

Studentene ved Høgskulen på Vestlandet reagerer på at Stord Kristne Skole har takket nei til en tegning av Kong Harald, som blir selges til inntekt for Oslo Pride.

Tegneren Frida Maria Grande har brukt prideflaggets farger og et sitat av kong Harald i verket. I sitatet, som er fra en tale i 2016, slår kongen fast at landet vårt består av både heterofile og homofile mennesker.

Det falt den private Stord Kristne Skole tungt for brystet. De takket følgelig nei da Utdanningsforbundets lokale leder kjøpte og rammet inn tegningen for å gi den til skolene på øya.

Signal om at homofil kjærlighet ikke er like bra

Ida Storhaug Fotland og medstudentene på pedagogutdanningen skal etter eksamen ut i klasserommene og skape gode læringsmiljø for barn og unge. De er kritisk til at en privat friskole nekter å la elevene sine bli eksponert for en ytring der kongen sier at alle kan elske den de vil.

– Det vi reagerer mest på i saken om kongetegningen og Stord Kristne Skole, er ikke nødvendigvis at skolen takker nei til kunsten, men derimot symbolikken i å avvise budskapet om retten til å elske den en vil, sier Fotland på vegne av pedagogstudentene.

– Det sender et signal om at homofil kjærlighet ikke er like bra som heterofil kjærlighet, og at denne skolen faktisk ikke er for alle. Vi undrer oss over hvordan en utdanningsinstitusjon kan ha disse holdningene. Også barn og elever i kristne miljø er skeive.

Ida Storhaug Fotland, leder for pedagogstudentene ved Høgskulen på Vestlandet.

Friskoler er ikke unntatt loven

– Pedagogstudentene ønsker et samfunn preget av vidsyn, tillit, respekt og mangfold. Dette er sentralt i vårt verdigrunnlag, understreker Fotland.

– Vi har plass til alle, og jobber for at det skal være realiteten alle steder der vi har innvirkning. Å diskriminere på bakgrunn av legning, og sette skeive barn og elever «på gangen», bryter med lærernes samfunnsmandat i både barnehage og skole, sier Fotland.

Hun og medstudentene viser til alle pedagogers grunnleggende samfunnskontrakt.

– Menneskeverdet er ukrenkelig, og menneskerettighetene danner utgangspunktet for vårt profesjonsvirke. Profesjonsetikk skal være grunnleggende i våre utdanninger og yrkesliv, og ruste oss til å fremme inkludering og motvirke alle former for diskriminering. Selv om en friskole har utvida formålsparagraf og driver etter tverrkristen grunn, er den ikke unntatt fra loven, fastslår studentlederen.

– Vi heier på kjærligheten, og i våre klasserom er det plass til alle.

Blikk har etterspurt kommentarer fra Kunnskapsdepartementet, men har ikke fått svar.

Powered by Labrador CMS