Frederick Nathanael.

Åpner skeivt kunst- og kultursenter

Pride Art skal etablere et fast visningssted for skeiv kunst og kultur i Oslo.
– Målet er å åpne senteret i løpet av det skeive kulturåret 2022, sier prosjektleder Frederick Nathanael.

Publisert

Pride Art

Pride Art, tidligere Skeive Kunstnere, er en frittstående, nasjonal medlemsorganisasjon som formidler skeiv kunst og kultur. Pride Art er en ikke-kommersiell, politisk uavhengig og livssynsnøytral forening som jobber i sjiktet mellom kulturformidlig og rettighetsbevegelsen. Pride Art ledes av et tverrfaglig styre på 11 personer, fra Kristiansand i sør til Bodø i nord. Alle som sitter i styret er utøvende kunstnere på ulike nivåer.

Pride Art, tidligere Skeive Kunstnere, er en frittstående, nasjonal medlemsorganisasjon som formidler skeiv kunst, mest kjent for sine store utstillinger under festivalen Oslo Pride hver sommer. Utstillingen har røtter tilbake til kunstnerkollektivet som ble opprettet i 1985 som arrangerte den første skeive utstillingen i Norge.

Pride Art har de siste tre årene fungert som en egen faggruppe i Oslo Prides organisasjonsstruktur, men på årsmøtet nylig vedtok medlemmene i Pride Art trekker seg ut og blir en selvstendig organisasjon.

– De siste årene har Pride Art merket en stor pågang og forespørsler om å bidra til pridearrangementer rundt om i landet. De vil at vi skal hjelpe dem å lage prideutstillinger. Vi har for eksempel arrangert utstillinger under Skeive Sørlandsdager. Vår ambassadør på Sørlandet Tove Mari Odderdal har hatt mye å stå i for å få på plass årets utstilling i Kristiansand som fikk saftig oppmerksomhet fra bibelbeltet, sier styreleder i Pride Art, Frederick Nathanael.

– I tillegg har vi blitt kontaktet av pridearrangører i utlandet, som for eksempel fra Litauen, København og Russland. De ønsker å lære av oss. Det finnes ikke noe lignende som Pride Art i Europa.

Lykkelig skilsmisse

Med et voksende ambisjonsnivå og mange planer ble det etter hvert klart for styret i Pride Art at de ikke lenger kunne være bare en faggruppe i det store Oslo Pride-maskineriet.

– Det er et prosjekt som ble startet for tre år siden. Nå ser vi at vi at det prøveprosjektet ikke fungerte optimalt for vår del og vi har kommet fram til en enighet med Oslo Pride at vi nå står på egne bein.

– Er det en lykkelig skilsmisse?
– Tja, egentlig var vi aldri gift. Du kan si vi hadde et åpent forhold. Pride Art er nå en selvstendig organisasjon og det åpner opp nye muligheter for oss. Hovedmålsetningen vår er å fortsette som før, med utstilling under Oslo Pride-festivalen, men vi vil også gjøre mye mer og har samlet ressurser til å kunne utvide arbeidet vårt til mer enn den ene utstillingen i året.

Skaper skeiv historie

I 2018 ble Pride Art tildelt Oslo kommunes kunstnerpris for arbeidet de har gjort for byen og kunstarenaen gjennom årene. (link)

I Oslo kommunes handlingsplan Stolte Oslo fra 2019 er det en målsetting for kommunen å «støtte opp under og bidra til å skape møteplasser for skeiv kunst og kultur, og invitere byens kulturinstitusjoner – teater, film, kunst og konserter – til å delta i programmet Pride Art under Oslo Pride.».

Etter 35 år med årlige utstillinger og tilgang til et skeivt perspektiv på kunst, mener Pride Art det er på tide å ta skrittet helt ut, gjennom å skape et mer permanent sted for visning, utvikling og formidling av skeiv kunst og kultur.

Senteret skal være utadrettet, formidlende og inkluderende for alle.

Frederick Nathanael

– Vår oppgave skal være å bryte ned stigmaer og barrierer, slik at alle kan finne seg til rette og utvide sin forståelsesramme. Pride Art jobber nå med å opprette et kunst- og kultursenter i Oslo – i skjæringspunktet mellom skeiv rettighetsbevegelse og det praktiske kulturformidlingsfeltet, sier Frederick Nathanael og legger til at prosjektet vil gi organisasjonen et etterlengtet utløp for kreativitet, samtidig som de bygger bro mellom det skeive miljøet og omverden.

– Senteret skal være utadrettet, formidlende og inkluderende for alle. Det skal være en lav terskel for å komme dit, bidra i aktivitetene og oppleve innholdet.

Deler av styret i Pride Art.

Det skeive kulturåret

Tidsplanen for Pride Arts kunst- og kultursenter er ambisiøs.

– Målet vårt er å etablere et skeivt kunst- og kultursenter i Oslo i løpet av det skeive kulturåret 2022.

Frederick Nathanael er selv leder for prosjektet og har med seg Martine Næss Johansen, forfatter, slampoet og redaktør i det skeive kulturtidsskriftet MELK, Anna Nafstad, kunsthistoriker, arrangementskoordinator ved Folkemuseet og redaktør i MELK, Daniel Gillberg, papirkonservator med oppdrag for blant blant annet Munch-museet, Folkemuseet og Nasjonalmuseet, KODE i Bergen og andre kulturinstitusjoner, keramiker, kunstlærer og kurator for Pride Art-utstillingen 2020, samt Bjørn André Langset Gjermundnes, nestleder i Pride Art. I tillegg har prosjektet knyttet til seg et bredt nettverk av ressurspersoner innen ulike fagfelt som skal sikre prosjektets kvalitet og gjennomføring.

Arbeidet har pågått en stund, med ulike forsøk på å bygge en struktur som kan etablere, utvikle og drive et slikt sted. Etterhvert som ideen har modnet seg, og det har vært søkt om oppstartsmidler og hjelp fra ulike kilder, har Pride Art mottatt den første tildelingen.

– Vi har fått 190 000 kroner fra Oslo Kommunes midler for innovasjon innen kunstområdet. Vi er også i dialog med Kulturrådet og flere solide stiftelser som har vist interesse for prosjektet, sier Frederick Nathanael.

Internasjonale kontakter

Kunst- og kultursenterets fremste formål er å verne om og styrke tilgang til skeiv kunst og kultur i Norge.

Frederick Nathanael

Per i dag er det ingen institusjon i Norge som arbeider kontinuerlig med å stille ut lhbt-tematikk annet enn kortvarige tiltak under pridefestivaler. Pride Art har tett dialog med andre visningssteder og kulturinstitusjoner, både nasjonalt og internasjonalt, som Leslie-Lohman Museum of Gay and Lesbian Art i New York og Schwules museum i Berlin.

– Kunst- og kultursenterets fremste formål er å verne om og styrke tilgang til skeiv kunst og kultur i Norge. Det skal bli et sentralt og permanent tiltak mot utenforskap, diskriminering og et trygt møtested hvor kunst og kulturaktiviteter møtes, forteller Frederick Nathanael.

Powered by Labrador CMS