Trans

Avviser anke etter transhets

Gulating lagmannsrett avviser anken til mannen som ble dømt for hatefulle ytringer mot en transkvinne på Facebook i desember 2021.

«Tror du virkelig at et eneste menneske tror du er et kvinnemenneske og ikke en gubbe med rare fantasier», var noe av det mannen i 20-årene skrev til transkvinnen på Facebook.
Publisert Sist oppdatert

Mannen ble dømt etter Straffelovens paragraf om hatefulle ytringer, som siden desember 2020 har inkludert kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Han varslet at han ville anke videre, men Gulating lagmannsrett har nå avvist mannens klage.

På Facebook omtalte mannen transkvinnen blant annet som «en gubbe med rare fantasier».

– Lagmannsretten har sett hen til sammenhengen ytringene kom i, og til at fornærmede svarte domfelte med blant annet å kalle ham drittsekk. Til tross for at fornærmede med sine utsagn kan ha bidratt til å skjerpe motsetningene mellom de to og til at ordvekslingen ble ytterligere opphetet, finner lagmannsretten det klart at utsagnene fra domfelte rammes av bestemmelsen om diskriminerende eller hatefull ytring, og slutter seg til det tingretten har sagt om dette, heter det i dommen fra Gulating lagmannsrett.

Powered by Labrador CMS